Prezentacja klubowicza


Konto zostało usunięte

Formularz kontaktowy


Komentarze (153)

waran

sniper

Nekropola również nekropol lub nekropolia (gr. miasto umarłych) - starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz.

Okazałe nekropole z gigantycznymi grobowcami (np. piramidy, mastaby) zakładano w Egipcie i Chinach. W Grecji i Rzymie ciągnęły się wzdłuż dróg (np. wzdłuż Via Appia). Obecnie termin też używa się także w odniesieniu do nowożytnego lub nawet współczesnego cmentarza otoczonego szczególnym kultem.

(źródło: wikipedia)

zobacz komentowany news »

waran

Philip

Wskaż z łaski swojej, gdzie ja napisałem, że spółdzielnia posiada fundusze na urządzenie parku osiedlowego na "Placu ks. Marka"?
Jeśli mylisz rady osiedla (gminne) z grupami członkowskimi PSM, to wybacz, ale nie moja wina.
Podobnie - udowodnij mi, że jestem postkomuną, jak to zgrabnie ująłeś. To, że gdzie indziej dałeś ... i pokazałeś kim Waść jest zacz, to nie oznacza, że tu możesz mnie bezkarnie obrażać. Nawet w czasach rządów twoich idoli mam prawo mieć swoje poglądy i je głosić. Co najwyżej znowu gdzieś mnie przymkną w ramach prawa i sprawiedliwości w rozumieniu PiS.
Ks. J.M. znam od samego początku gdy do Pszczyny ściągnął. Nie jedną sprawę w dawnych czasach załatwialiśmy. To nie oznacza jednak, że teraz, gdy wpadł mu do głowy taki pomysł, to mam go na rękach nosić. Jeśli uznał, że z ... mu teraz po drodze, to jego sprawa. Nie zamierzam również rozgłaszać, kto z kim i co. Ważne, że się udawało wiele dobrych spraw w tamtych czasach załatwić.

MMonika

Poczytaj swoje wpisy i z ręką na sercu odpowiedz: czy cmentarz w takim miejscu - gdy jest inne lepsze, to dobry pomysł, czy może walka o pokazanie, kto tu rządzi?

zobacz komentowany news »

waran

do MMonika

Uważam, że pośrednio sama jesteś przyczyną konfliktu.
W wątku, gdzie dyskusja powinna obejmować temat, ubliżasz Magdzie nie znając jej. klasyfikujesz ludzi w bardzo prymitywny sposób. Gdzieś kiedyś w którymś wątku dałaś informację, że jesteś lekarzem. Zatem mam prawo wierzyć, że przestrzegasz przyjętych dobrowolnie przez siebie zasad tego zawodu. Dlaczego więc używasz sformułowań żywcem wziętych z czarnych czeluści nietolerancji i nienawiści?
Masz prawo - tak jak każdy - do posiadania swojego zdania, swoich przekonań. Ale jako osoba wykształcona, przepełniona misją niesienia pomocy wszystkim, bez względu na ich stan majątkowy, psychiczny, światopoglądowy itp. powinnaś wstrzymywać sie z wypowiadaniem takich tekstów, jakich użyłaś np. w stosunku do Magdy. Tym bardziej, że (obserwuję wszystkie wątki dokładnie) jako nowa weszłaś do klubu dobrowolnie i od startu zaczęłaś sama sobie przeczyć.
Dlatego powiem szczerze: jeśli jesteś lekarzem, to nie pozostało mi nic innego tylko modlić się, aby czasami nie trafić pod Twoją opiekę. Pewnie wiesz dlaczego.
O czymś takim jak występowanie realnych zagrożeń dla otoczenia przez cmentarz z grobami ziemnymi pewnie nie muszę ci wspominać, bo przecież znasz procesy chemiczne rozkładu białka i wszystko, to co temu rozkładowi towarzyszy lub towarzyszyć może. Pewnie znasz również nieco historię medycyny, dlatego wiesz w jaki sposób przez świat przetaczały się epidemie dziesiątkujące całe społeczeństwa. Czy nie widzisz żadnych realnych zagrożeń sanitarnych połączenia cmentarza ziemnego z parkiem w środku miasta???
Pozdrawiam mimo wszystko bardzo serdecznie

zobacz komentowany news »

waran

xNo i po raz kolejny trzeba wyjaśniać sprawy, które już wielokrotnie wyjaśniano. Wystarczy pootwierać i poczytać to co czerwonym tekstem pod informacją podano. Skoro co niektórym jest to zbyt trudnym zadaniem przeto po raz kolejny zabieram głos.

1. Trzeba nie mieć za grosz rozsądku twierdząc, że jeżeli na tym gruncie nie powstanie cmentarz, to na pewno powstaną supermarkety. Tak jakby innych rozwiązań nie było.
2. Grunt jest własnością miasta. jego powierzchnia to ok. 1 ha. Gdyby miał powstać na nim cmentarz, to zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami musiałyby zostać wyznaczone strefy ochronne od zabudowań mieszkalnych - 50 m. Tym samym obszar czynny cmentarza zmniejszyłby się o połowę. Na dodatek powierzchnia grzebalna na cmentarzu może wynosić max. 60% jego powierzchni. Drugim warunkiem, aby mógł powstać cmentarz z grobami ziemnymi (murowane też się do nich zaliczają), to ilość pochówków z lat poprzednich trzeba pomnożyć przez współczynnik 23. Ponieważ w tej parafii było 55, to 55 x 23 = 1265. A minimalna powierzchnia pod jeden grób, to 4,5 m kw. wg przepisów. Zatem na te 1265 grobów potrzeba 5.693 m kw. Zatem minimalna powierzchnia cmentarza parafialnego dla tej parafii powinna wynieść od 9.488 do 14.230 m kw, czyli od 0,95 do 1,42 ha. Już z tych wyliczeń powierzchnia całej działki (bez odliczenia stref ochronnych) jest zbyt mała, aby można tam było zbudować cmentarz bez naciągania przepisów, korumpowania decydentów, ludzi wydających opinie itp.
3. Wartość tej działki znacznie przekracza 1 milion złotych i jest to jeden z ostatnich gruntów w posiadaniu miasta, posiadający realną wartość i dobre położenie. Miasto jest zbyt biedne, aby dokonać degradacji na kilkadziesiąt lat takiego terenu, a przy okazji - poprzez zgodę na budowę cmentarza dopuścić do znacznych strat właścicieli działek sąsiadujących oraz nieruchomości mieszkalnych. Wymagania ochronne blokują posiadaczom nieruchomości w pasie ochronnym możliwość rozwijania pewnych działalności gospodarczych itp. Również wartość budynków mieszkalnych i mieszkań w pobliżu cmentarza jest niższa, bo taki jest rynek nieruchomości. Kto zrekompensuje ewentualne straty tym ludziom?
4. Miastu Pszczyna zaczyna powoli brakować miejsc na cmentarzach. Budowa cmentarza parafialnego nie rozwiąże tego problemu. część mieszkańców tej parafii posiada na innych cmentarzach grobowce rodzinne i pewnie tam zamierzają się razem kiedyś spotkać. Pochowków z innych parafii pewnie nowy cmentarz parafialny przyjmować nie będzie, bo mu się szybko miejsca skończą. Problem nie zostanie rozwiązany. Kilka lat temu nie kto inny tylko ks. J. Marek wraz z T. Tomczykiewiczem byli ogromnymi zwolennikami budowy cmentarza w rej. Linde. Były same ochy i achy nad super lokalizacją. Jednym z argumentów ks. Marka było to, że będzie blisko z Kościoła, a przy okazji i z osiedli. Spotykali się z lokalnym społeczeństwem i przekonywali do swoich racji. Zrobiono ekspertyzy. Podjęto prace nad przygotowaniem terenu. Gdy ekspertyzy wykazały, że całe 4 ha mogą być przeznaczone na wspólny pszczyński cmentarz zabezpieczający potrzeby całego miasta na kilka pokoleń, to nagle ks. Marek zmienił swoje zapatrywania i upatrzył sobie wolny teren, który przecież był tam od zawsze. Nie powiem jakie przyczyny mogły mieć wpływ na tą woltę. każdy myślący samodzielnie musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Powiem tylko tyle. Cmentarzem miejskim zarządza cywilny zarząd cmentarza podlegający miastu. Miasto ustala zasady "gry". Cmentarz parafialny - wyznaniowy rządzi sie swoimi prawami i jest wyjęty spod nadzoru miasta. Czyli o co może chodzić, jeśli wszyscy udają, że nie wiadomo o co chodzi?
5. Prymitywne argumenty obu stron (kawa z widokiem na cmentarz, chęć ciągłego odwiedzania zmarłych w drodze do kościoła, obniżenie kosztów pochówku, bo nie trzeba deptać przez miasto itp.) spowodowały, że dyskusja straciła sens. Podobnie jak pseudoargumenty, że są kościoły z cmentarzami obok. Tak. Są. Powstałe przed dziesiątkami a niekiedy setkami lat. Ale są również kościoły, które cmentarzy obok nie mają. W miastach, gdzie jest gęsta zabudowa, tereny są bardzo drogie, a kościołów w ostatnich 2 - 3 dekadach pobudowano mnóstwo cmentarzy nie ma. Podobnie wygląda sprawa konduktów pogrzebowych. Zwyczaj ten, zwłaszcza w miastach wygasł, bo wymusiły to warunki ruchu drogowego i związane z tym niebezpieczeństwa. jeżeli Pszczyna ma być miastem żyjącym z turystyki, to nie może trwać uparcie przy przyzwyczajeniach zaścianka.
6. Argument ks. Marka, że będzie taniej, bo są już pobudowane parkingi wymaga pewnych wyjaśnień. Główny parking od ul. Bielskiej został wybudowany w przeważającej większości ze środków budżetu miasta (z naruszeniem obowiązujących przepisów finansowych), a udało się to zrobić, bo nazwano go lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych transportujących chorych ze szpitala. Dwa następne zostały wybudowane wyłącznie ze środków miasta, czyli wspólnej kasy nas wszystkich. Próba włączenia ich w inwestycję parafialną, to zwykłe naciąganie prawa , czyli prawo w wydaniu pszczyńskim. Na dodatek parafia życzy sobie, aby miasto zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego i przekazało ten grunt parafii za symboliczną kwotę. Tym samym miasto ma wyłożyć następne środki aby spełnić zachciankę, bo nie jest to argument rzeczowy, jednej grupy wyznaniowej i to na dodatek ograniczonej do jednej parafii.
7. Pomysł połączenia cmentarza z parkiem (tylko co to za park, skoro ma być w nim szereg obiektów kultu religijnego - Droga krzyżowa) już z założenia jest niedorzeczny. Park ma mieć funkcje rekreacyjne i z natury rzeczy można się tam zachowywać nieco swobodniej. Można robić rzeczy, których na cmentarzu robić nie wypada lub wręcz nie wolno. Próby reakcji jednych na zachowania drugich niechybnie spowodowałyby nawet potrzebę szybkiego kopania następnej mogiły. Przyjdzie grupa wesoła, z gitarą, śmiechami w skąpych strojach, bo przyszli do parku. jak się będą czuli ci, którzy też tam przyszli, tyle, ze na cmentarz? Kto będzie rozstrzygał spory? Czy owe nie tak dawne zajście, gdy jedni potraktowali ławki jako miejsce do ... a ks. Marek uznał to za profanację i skończyło się tak, jak ... wieść gminna niesie, nie było czasami pewną przestrogą, ze w dzisiejszych czasach wszystko musi mieć swoje miejsce, a eksperymenty z łączeniem funkcji dobrze przemyślane?
8. Obecnie społeczność lokalna trzech największych osiedli już jest skłócona. Padają słowa mniej lub bardziej wyważone. Inwektywy i cielęce słowa poparcia bez zastanowienia się, że administrator parafii może sie zmienić w jednej chwili, a następca będzie realizował swoje plany i wizje, mając za nic wizje poprzednika.
Stawianie jako argumentu "za" dokonań pomysłodawcy przypomina nieco pomysł, aby kierowca, który jeździ ileś lat bez wypadku mógł zacząć jeździć jak chce, bo on przecież tyle dobrego ... Każdy wykonuje swój zawód, ma swoje obowiązki. Gdyby za rzetelną pracę miano każdego stawiać na cokole, to by cokołów zabrakło.

Reasumując: Pszczyna potrzebuje dużego cmentarza dla wszystkich. Nie ma żadnych problemów natury prawnej, aby część planowanego cmentarza przy Linde przejęła pod swoje skrzydła parafia ks. J. Marka. Niech dołoży swoje środki finansowe i zagospodaruje "swoją" część. Miastu będzie łatwiej, spory ucichną, a życie pokaże całą resztę. Już dziś łatwą do przewidzenia.

Upraszam o zaprzestanie wypisywania durnot o których wyżej wspomniałem. Administratora zaś proszę o szczególnie dokładne analizowanie wpisów tzw. gości ze względu na pełną bezkarność. Skoro jest wolność słowa, to musi być również odpowiedzialność za słowa.

Pozdrawiam wszystkich

zobacz komentowany news »

waran

zingug

Poważnie??? To powiedz to sniperowi, a nie mnie. Bo to on próbował "wydziwiać' , a słowa nekropolia używam od zawsze w dyskusjach o cmentarzu pomysłu +J.M.
Cała reszta się zgadza. wystarczy czytać i myśleć

zobacz komentowany news »

waran

driver

Najpierw piszesz, że ja piszę głupoty, chociaż łatwo sprawdzić, co napisałem i werdyktu nie wydawałem. ty zaś raz oceniasz bryczkę "szambelana" jako powolną, a kawałek dalej piszesz, że kawał drogi osobówkę (ustawioną w poprzek - opory tarcia o asfalt b. duże) po drodze pchał. No to jak wg ciebie jechał: szybko, czy wolno?

zobacz komentowany news »

waran

driver

Najpierw piszesz, że ja piszę głupoty, chociaż łatwo sprawdzić, co napisałem i werdyktu nie wydawałem. ty zaś raz oceniasz bryczkę "szambelana" jako powolną, a kawałek dalej piszesz, że kawał drogi osobówkę (ustawioną w poprzek - opory tarcia o asfalt b. duże) po drodze pchał. No to jak wg ciebie jechał: szybko, czy wolno?

zobacz komentowany news »

waran

driver

Najpierw piszesz, że ja piszę głupoty, chociaż łatwo sprawdzić, co napisałem i werdyktu nie wydawałem. ty zaś raz oceniasz bryczkę "szambelana" jako powolną, a kawałek dalej piszesz, że kawał drogi osobówkę (ustawioną w poprzek - opory tarcia o asfalt b. duże) po drodze pchał. No to jak wg ciebie jechał: szybko, czy wolno?

zobacz komentowany news »

waran

re: pele
Ponieważ autorytatywnie piszesz kto jest winien i że byłeś świadkiem, to masz zapewne świadomość, że będziesz - jeśli się nie zgłosisz - poszukiwany jako ew. świadek.

Zastanawia mnie natomiast inna sprawa: na podstawie tych fotek trudno określić jednoznacznie skąd kto jechał, ale prawda jest pewnie taka sama jak znajomość ortografii pelego. A kol. pele zapomniał przy okazji, że jeśli już ktoś w pojeździe jest winien, to osoba pojedyncza, a nie grupa.

Przy okazji dobrze by było, aby wpisy gości były dobrze analizowane przez admina. Klubowiczom za idiotyzmy wali kartki, a gościom?

zobacz komentowany news »

waran

sniper popatrz i ty.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nekropola

zobacz komentowany news »

waran

szanowni wpisujący sie jako goście

zanim palniecie głupotę w swoim poście bądźcie łaskawi przeczytać inne wpisy, zapoznać się z całokształtem dyskusji na tym forum itd.

1. już wielokrotnie było udowadniane, ze wasze jeśli nie cmentarz, to supermarkety o kant ... można potłuc. Jest opcja trzecia o czym powinniście dobrze wiedzieć. Jeśli nie cmentarz (prawem kaduka) to nie obowiązkowo supermarkety ale np. park osiedlowy, bo jest taka potrzeba.
2. przestańcie bełkotać, że szereg działań wynikających z obowiązków proboszcza to jego praca charytatywna, bo ani z głodu nie umiera, ani w obdartej sutannie nie chodzi, ani rowerem (jak np. księża niemieccy nie jeździ). Nie głoduje, w baraku nie mieszka. A ile naprawdę potrafią zrobić inni, to wystarczy wyszczubić nos poza opłotki Pszczyny.
3. nie bełkoczcie również, że np. parafia będzie dopłacać do cmentarza parafialnego. Czy jesteście takimi wzorowymi ..., że podzielicie sie swoimi dochodami (parafianie) po to, aby aby jakiś importowany (kłaniam się wam nisko szowiniści lokalni) mógł między wami leżeć? Już mu to za życia wypominacie, choć za taką godkę możecie w ... zrobić, to co dopiero będzie jak możliwości obrony utraci? I wy nazywacie siebie ...? Wstyd i hańba!!!!!!!!
4. jeżeli kretynizm można by zamienić na energię elektryczną to Pszczyna byłaby znaczącym na rynku europejskim jej eksporterem. Skoro durniu nie rozumiesz podstawowych terminów użytych w przepisach prawa, to zajmij się ...
To, ze istnieje sformułowanie, iż to burmistrz jest zobowiązany do wykonania ... to nie oznacza, że to np. p. Krystian Szostak osobiście, albo jakiś jego krewny na jego zlecenie. To burmistrz - stanowisko w administracji ma w zakresie obowiązków ...
Czy macie jeszcze jakieś "sensowne" pytania i obiekcje? Chyba trzeba będzie zorganizować przedzimową sprzedaż odpustową beretów moherowych. Proszę o podawanie swoich rozmiarów, aby was zbyt mocno w czółka myśleniem nie skażone nie uciskały.

Pozdrawiam

zobacz komentowany news »

waran

I co na to zwolennicy małego cmentarza pośród trzech dużych osiedli mieszkaniowych?
Czy my - nazywani przez was antychrystami, bezbożnikami itp. nie mieliśmy racji sprzeciwiając się pomysłowi budowy cmentarza przy Kościele?
Jeśli chcecie mieć swój cmentarz parafialny, bo nawet po śmierci nie chcecie leżeć z nami w tej samej ziemi, to załatwcie sobie z miastem, aby na planowanym cmentarzu komunalnym odsprzedali Wam kawałek gruntu i zróbcie sobie cmentarz parafialny. Odgrodźcie sie nawet wysokaśnym płotem. Fakt, będzie to świadczyć o waszej małostkowości i "miłości bliźniego" rozumianej w specyficzny ale jakże bliski niektórym z was (piszę wyraźnie - niektórym, nie wszystkim) sposób godny ... tu sobie wpiszcie kogo chcecie. My wiemy, kto doprowadził do skłócenia lokalnej społeczności i chciał narazić miasto na ewidentne straty. Ale ponieważ jesteśmy ludźmi zatem wybaczamy i prosimy o wybaczenie.

zobacz komentowany news »

waran

A ja ten wskazany przez Ciebie materiał kopiuję tu w całości.

"Do biura Rady Miejskiej wpływają kolejne pisma przeciwników
i zwolenników zmiany lokalizacji cmentarza na osiedlu „Piastów”
z jednego końca ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na drugi,
w bezpośrednie sąsiedztwo kościoła.

Przypomnijmy: w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego na cmentarz komunalny przeznaczono 4-hektarową działkę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. W roku 1999 wykonano rozpoznanie geologiczne terenu i przygotowano dokumentację techniczną. Rok później od Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzyskano zgodę na lokalizację cmentarza. Jeszcze w tym samym roku opracowano jego koncepcję architektoniczną i uzyskano warunki zabudowy. Natomiast Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie założenia w tym miejscu cmentarza komunalnego.

W sierpniu 2002 roku starosta dał pozwolenie na jego budowę i na tym prawie czteroletnia procedura administracyjna została zakończona.

W latach następnych m.in. wyrównano teren między blokami a przyszłym cmentarzem, przeprowadzono wycinkę zakrzaczeń wierzby, usunięto i przekazano do utylizacji gruz zalegający na terenie inwestycji, wyrównano powierzchnię przyszłej nekropolii oraz posiano trawę i wykonano nasadzenia osłonowe.

Budżet gminy prace te kosztowały do dnia dzisiejszego blisko 157 tysięcy złotych.

Pomysł przeniesienia cmentarza na drugi koniec ulicy, w bezpośrednie sąsiedztwo kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego spowoduje, że pieniądze te przepadną, a całą procedurę trzeba będzie powtórzyć (w wariancie optymistycznym może to trwać od 3 do 4 lat), co z kolei wiąże się z następnymi wydatkami.

Aby jednak do tego doszło, najpierw należy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym na terenach przykościelnych zapisano bowiem powstanie infrastruktury handlowo-usługowej i terenów zielonych. Nie ma w nim mowy o cmentarzu.

Decyzję w tej sprawie muszą podjąć radni miejscy. Plan sporządza burmistrz, czas jego opracowania to minimum 1,5 roku, zaś koszt to około 70-80 tys. zł. Następnie należy wykonać nowy projekt i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjne.

W przyszłorocznym budżecie gminy zostaną zabezpieczone pieniądze na kolejne prace przy budowie cmentarza komunalnego."

zobacz komentowany news »

waran

Kamilku

Co ci? Co miałeś na myśli wyrażając ten swój bełkot?
To Kolego jest Pszczyna, a nie Wola. U nas spółdzielnia dobrze przędzie, a wasza na plecach leży.

zobacz komentowany news »

waran

re: tzw. mieszkaniec osiedla

Trudno dyskutować z osobnikami używającymi sobie anonimowo, gdy ich jedynym konkretem jest idiotyczne hihihi.
Zatem szanowny hihihi poczytaj dokładnie wpisy z tego i nie tylko wątku dotyczące próby wymuszenia zmian użytkowania gruntu gminnego przez podobnych ci mentalnie osobniczek i osobników spod znaku hihihi. Ziejących nienawiścią do ludności napływowej oraz ludzi innego wyznania lub światopoglądu, czyli moherów polskich. Nie zapominaj, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym będziesz się musiał sam ze swoich czynów w życiu doczesnym wytłumaczyć. Tam proboszcz nie będzie twoim adwokatem. I nie pomoże ci ani ziemski odpust, ani faryzeuszowskie hihihi. Nie zapominaj o tym. I podreguluj sobie to swoje ulubione radyjko, bo jeszcze coś przeoczysz z nauk dyktatora i braknie ci konceptu na następne hihihi.

Pozdrawiam bez hihihi

zobacz komentowany news »

waran

re: ulka

Przyrzeczenie poprzedniego burmistrza nie ma żadnej mocy prawnej. On mógł nawet proboszczowi obiecać, że go będzie na plecach nosił.
Teren jest własnością miasta a nie proboszcza. O ewentualnym przekazaniu gruntu nie decyduje burmistrz, ale rada miasta.

Zatem szanowna Ulciu! To, że tzw. barmistrz poprzedniej kadencji szukał poparcia w wyborach u proboszcza świadczy tylko i wyłącznie źle o nim. Gdyby proboszcz włączył się w kampanie wyborczą tamtego pana, to nie tylko, że naruszyłby zalecenia swojej hierarchii, ale i coś więcej.

Ciekawe skąd takie informacje u ciebie? Czyżbyś pracowała społecznie w PBOP?

Widzisz. tak sie składa, że każdy kij ma dwa końce. A wasze usilne działania, aby za wszelką cenę dopiąć swego tylko zaszkodzą. Może warto czasami dokładnie pomyśleć, nim się zrobi przeciek?

zobacz komentowany news »

waran

Panie radny

A jeżeli znajdą sie ludzie, którzy potwierdzą, że listy "są z gumy", to co wówczas? Jaka będzie pańska reakcja? Zgłosi pan do prokuratury próbę wyłudzenia gruntu poprzez tworzenie nieprawdziwych list?

Taki jeden łysawy z bródką już na przełomie XIX i XX wieku powiedział: Ufaj i kontroluj. Wiem, słowom Lenina sie pan nie ugnie.
Ale sprawdzić choćby wyrywkowo warto. Tylko trzeba chcieć.
Cieszę sie równocześnie, że milcząc na temat mojej propozycji innego rozwiązania problemu braku miejsc do pochówku ziemnego poparł je pan (tym samym). Chyba sie nie mylę?

Z wyrazami szacunku

P.S. A może warto by zeskanować te listy i umieścić w internecie. jeśli ktoś sie tam odnajdzie, a zaprzeczy, to będzie miał możliwość protestować aż do skutku. Tym bardziej, że zapewne wiadomo, kto na owej liście zbierał podpisy.

zobacz komentowany news »

waran

do ww

Poczytaj najpierw, co kto pisze, a później dopiero kołku równo ciosany szczekaj.
Jeżeli nie widzisz, co jest w cudzysłowie (to takie znaczki '' '') umieszczone jako cytat i jeszcze podane od kogo, to co ty robisz na forum?
Oczywiście nie przeprosisz, a administrator nawet jak usunie twój wpis, to ci guzik będzie. Nam klubowiczom walą za takie coś żółte kartki.

Tak wygląda dyskusja z palantami na progu analfabetyzmu. Nie dziwota, ze co powie pleban, to święte, bo między ślepcami jednooki królem.

Zjechało mnie toto ww za to, że przeciwstawiłem się ksenofobii jednej udającej Ślązaczkę.

Ty "WW" jak ci teraz w dziobku???

zobacz komentowany news »

waran

re: Jarosław Mejsak

Pan radny napisal między innymi tak:
"...- 2700 osób wyraziło swoje zdanie - sugestie że osoby te nie były świadome tego co podpisują obraża tych ludzi."

Zadam pytanie: czy jest pan w 100% pewien tego, że te 2700 podpisów w pełni są prawdziwe? A jeśli okaże się, że figurują tam imiona i nazwiska małych dzieci i podpisy nie są ich? A jeśli okaże się, że część figurujących na tej liście nic o tym nie wie? Jak wówczas podejść do sprawy?
Oskarżać pomysłodawcę (to najprościej ludziom prostym)?
Szukać rzeczywistych sprawców (chcieli się wykazać) i co? Piętnować ich publicznie z imienia i nazwiska? Skierować sprawę do prokuratora?

Czy jest pan gotowy do upublicznienia tej listy, aby każdy mógł sprawdzić, czy go tam czasami nie ma?

Czy zastanowił się pan jaki ferment w społeczności lokalnej z takiego działania może powstać? Nieupublicznienie listy rzuci na was cien podejrzenia o ...
Upublicznienie jw.

Czy o to w tym wszystkim chodziło?

Pozdrawiam

P.S. Wierzę w czystość działań pomysłodawcy. Ale co będzie gdy nastąpi zmiana i zmiennik uzna, ze skoro jest cmentarz i chętni na okazałe groby, to czemu na tym nie zarobić?
Miasto jest pozbawione de facto możliwości kontroli i przeciwdziałania temu, co się dzieje na cmentarzach wyznaniowych. A pecunia non olet.

zobacz komentowany news »

waran

Zamiast powielać temat idźcie sobie do głównego wątku w tej sprawie:

http://www.biznes.pless.pl/wiecej.php?action=pokaz&id=10560

Może wówczas przestaniecie pleść androny. wyskakuje jakaś kukiełka z Łąki i jest zadowolona, ze ma cmentarz przed oknami. jej sprawa. Tylko nie wymagaj tego dziecino od wszystkich.
To, że organista lubi bułki, a ksiądz jego córki nie oznacza wcale, że to ma być standard i wzorzec.
Jest miejsce od dawna wyznaczone przy Linde gaz i tam ma być cmentarz. To całe 400 m od kościoła. A wokół kościoła są 3 największe osiedla mieszkalne. Czy już do tych waszych główek dociera, że to nie alternatywa: jeśli nie cmentarz, to hipermarket, ale wycięcie najdroższego terenu w Pszczynie pod cmentarz i dublowanie kosztów.

zobacz komentowany news »

waran

re: MMonika

"Wielu mieszkańców pszczyńskich bloków to przyjezdni z innych stron Polski... , którzy przyjechali na śląsk do pracy w kopalniach... Teraz czują się panami tej ziemi a cmentarz najlepiej kazali by wybudować na jednej z wiosek naszego powiatu."

Twój tekst śmierdzi ogromną nienawiścią, a pewnie mienisz się katoliczką praktykującą. Jak się to ma do podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej?

Mniemam, że pomysłodawca wieloletniego skłócenia pszczyńskiego społeczeństwa nie odwiedza tego portalu. Bo gdyby odwiedzał, to albo powinien się pod ziemię zapaść ze wstydu za swoje owieczki, które tyle lat pasie, albo ... popiera te szowinistyczne wypowiedzi, bo mu to pasuje do scenariusza.

Dziecko drogie! Sprawdź swoje drzewo genealogiczne bardziej dokładnie. I nie pytaj czasami, z kim sie babcia ... bo może ci być bardzo przykro.

Pozdrawiam - Ślązak z dziada pradziada

zobacz komentowany news »

waran

Szanowny Ciekawski

"Widzę, że mamy tu do czynienia z wszech ekspertem panem Waranem. Zna On wiele aktów prawnych (przepisy dotyczące cmentarzy jak i ustawu o samorządach itd). Jednak pan Mejsak z racji, że mieszka obok Kościoła ma prawo wypowiedzieć swój pogląd. Jako radny ma obowiązek dbać o dobro Gminy i nie wchodzą tu tylko kwestie finansowe ale także odpowiedzialność moralna".

W materiale nie jest wymieniony p. J.M. jako mieszkaniec, tylko jako radny. Oczywiście, że jako mieszkaniec ma prawo się wypowiedzieć. Rownież jako radny. Tyle, że będąc radnym wie, że kilkaset metrów dalej jest wydzielona dzialka o pow. 4 ha na cmentarz. Sa porobione ekspertyzy i inne przygotowania, na które kasę wyłożylo miasto. Ten teren w pełni odpowiada wymaganiom stawianym przez przepisy, a poniewaz jest obszerny (4 ha), to miejsca do pochówków starczy na wiele, wiele lat. I to jest koronny argument za tym, aby tam wybudować nekropolię. Na dodatek kilka lat temu ks. J.M. brał udział w zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami oś. Piastów właśnie w sprawie budowy cmentarza pod Linde. Gorąco przekonywał mieszkanców do tej koncepcji, bo przeciwników też było sporo. Udało się. Spółdzielnia mieszkaniowa zrezygnowała z pewnych planów inwestycyjnych w tamtym rejonie, aby nie naruszyć strefy ochronnej 50 m i nie uszczuplić tym samym obszaru planowanego pod nekropolię.
Należałoby zatem zadać pytanie, dlaczego ostatnio ks. J.M. diametralnie zmienił zdanie. Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, to poczytaj dokładnie poprzednie wątki, bo mi się nie chce w kółko tłumaczyć już o co w tym wszystkim chodzi.

Obowiązkiem radnego jest dbałość o byt i rozwój miasta. Stawianie sprawy, że jak nie cmentarz, to markety jest totalnym uproszczeniem tematu. Dzialka jest własnoscią miasta i obecnie jej wartość znacznie przekracza 1 milion złotych. Pan radny doskonale wie, że dochody naszego miasta są marne i jesteśmy na przedostatnim miejscu w powiecie. Mści się odłączenie przed laty Goczałkowic. na dodatek wiele prac w Pszczynie jest bardziej kosztowna, ze względu na trudny teren, a przede wszystkim na zabytkowy charakter znacznej części miasta. Potrzeby są ogromne, a dodatkowych dochodów nie widać. Aby skorzystać ze środków pomocowych UE trzeba najpierw wyłóżyć multum własnej kasy. Miasto już jest znacznie zadłużone. Aby uzyskać kredyt bankowy trzeba mieć co dać pod zastaw. Miasto nie może zastawić szkół, cmentarzy itp. Może natomiast posiłkować się niezabudowanymi gruntami. Takim zastawem może być np. ta działka.
Nie ma obawy przed najazdem kolejnych supermarketów na Pszczynę. Rynek się już nasyca, a w kolejce do budowy stoją dwa następne, które mają już swoje działki.
Również żadnej dyskoteki nikt tam nie wybuduje. Miasto nie podzieli też działki na kawałeczki, aby zrobić tam targowisko.
Dlatego - im dłużej ten teren pozostanie niezabudowany, tym lepiej dla miasta. Myślę, że pan radny to rozumie i jeśli de facto lezy mu na sercu dobro naszego miasta, to nie będzie optował, za zubożeniem miasta o tą działkę i równocześnie wykładaniem kasy na budowę cmentarza przy Linde w najbliższych latach, a ta potrzeba wystapi.
Teren przy parafii jest malutki. Po obcieciu go o strefy ochronne od zabudowań mieszkalnych i sąsiedniej dział ki(po 50 m z każdej strony) skurczy się o ponad połowę. Za kilka lat problem braku miejsc do pochówku ziemnego powstanie niczym Fenix.

"Skoro pan ekspert Waran jest taki mądry to może pokusi się o zestawienie finansowe kosztów z jednej strony ile już wydano na cmentarz (utrzymanie terenów w miarę dobrym stanie) + przyszłe koszty (parking, kaplica itd - za to płaci Gmina), a z drugiej strony koszty budowy cmentarza wokół Kościoła (pokryte cześciowo przez parafię)."

Pan ekspert (dziekuję za uznanie) może zrobić szanownemu panu zestawienie kosztów i nie tylko - tyle, że to szanowny panie kosztuje.
Proszę nie zapominać, że wasz projekt chce zaanektować parkingi wokół kościoła i drogi dojazdowe - wybudowane za nasze wspólne (gminne pieniądze) jako wkład do projektu cmentarza PARAFIALNEGO szanowny panie Ciekawski. Tym samym lądowisko dla śmigłowców sanitarnych (tak oficjalnie nazwano parking przed kościołem od strony ul. Bielskiej, aby można go było wybudowac za gminne pieniądze - pozdrowienia dla byłych radnych i wnikliwej kontroli finansowej budżetu miasta) przestanie istnieć. Podobnie jak i parkingi przy Skłodowskiej oraz Dobrawy.
Ile szanowny panie Ciekawski wyłoży parafia? Grosze. Bo grunt za frico, infrastruktura też, a krzaki to mały pikuś w stosunku do całkowitych kosztów. A problem pochówku ludzi innych wyznań pozostanie nadal problemem. Za pochówki będzie opłaty pobierać parafia. Miasto wyłącznie na tym straci, a za kilka lat straci ponownie, bo nie będzie miejsc grzebalnych dla wszystkich.
Upraszam, aby szanowni państwo nie wskazywali ludziom innych wyznań lub bezwyznaniowcom zamieszkalym na terenach wokłó "waszego pomyslu" cmentarza komunalnego w Piasku. Bo jeśli tak ma być, to jak wszyscy to wszyscy. Niech wam gmina da cmentarz komunalny w Piasku we władanie parafialne. Będzie przynajmniej uczciwie. Parafia będzie miała swoj cmentarz parafialny, jak wszystkie inne bez mała parafie w mieście.

Jedna dygresja: parafia pw. Wszystkich Św. na swój cmentarz parafialny przy ulicy Katowickiej (kawał drogi od kościoła) i nie żądają ani działki w parku pałacowym, ani na rynku, choć miejsc do pochówku właściwie już brak.
Parafia w Starej Wsi ma cmentarz parafialny pw. Krzyża Św. przy ul. Żorska - wodzisławska (ogromny kawał drogi od kościoła). Z dwu stron ten cmentarz posiadający najlepsze warunki gruntowe i ukształtowania terenu oraz położenia wg obowiązujących przepisów jest otoczony polami uprawnymi. Wyrolnienie kilku hektarów tam rozwiązałoby problem miejsc grzebalnych dla Pszczyny na dziesiątki lat i po najniższych kosztach inwestycyjnych. Tylko trzeba chcieć. I od tego między innymi są radni.


Tym samym odpowiedź na pytanie, dlaczego ks. J.M. zmienił zdanie sama się udzieliła.
Bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o mamonę.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sz. Panie Radny J. Mejsak
Skoro nie sprostował pan natychmiast swojej wypowiedzi u autorki to mamy prawo - my szaraczkowie - wierzyć w to, co napisano. czyli, że to Radny jest za tym, aby miasto straciło w dwójnasób.

Owocnych obrad

zobacz komentowany news »

waran

DawiDD (ten na niebiesko - nie wiem zatem, czy to klubowicz, czy podróbka)

A od kiedy to się Szanowny Panie Motocyklisto jeździ na motocyklach po drogach publicznych obok siebie??? Jaki przepis Wam na to pozwala?

Ej mądralo twierdzący, że jak ktoś ma 72 lata, to powinien jeździć kosiarką. Jeśli człowiek ma ważne prawo jazdy to ma pełne prawo jeździć. Nie zrobił go pewnie przedwczoraj. Wam - na motocyklach, jeśli będziecie sie tak zachowywać dożycie takiego wieku nie grozi.
A jeśliś taki przemądrzały, to zabierz mamie, tacie, dziadkowi itp. prawko. Nie będziesz sierotą - przez idiotę na ścigaczu.

Nie zapominajcie, że takimi jak wy zaświaty przepełnione. Nie szkoda w tak młodym wieku zmieniać miejsca pobytu na stałe? Nie mamy nic przeciwko temu. Przepuścimy was w kolejce, bo nam sie tam (przez Was) nie spieszy.

Szerokiej drogi, a wariatom na drogach STOP!!!

zobacz komentowany news »

waran

A tak na poważnie, to pan radny J. Mejsak powinien sie zaznajomić z: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591)

Jednym z jego obowiązków jako radnego jest dbanie o finanse i rozwój miasta. Powstanie każdego nowego podmiotu gospodarczego tworzy dodatkowe dochody oraz miejsca pracy w mieście - gminie. Zatem najpierw szanowny panie Radny myśl pan o żywych, nie zapominając o zmarłych. I nie handluj pan nie swoim. Wydało już miasto jakieś pieniądze na plan cmentarza przy Skłodowskiej obok Linde? Wydało. Są zapewnione w planach miejsca do godnego pochówku? Są. To dlaczego w tak prostacki sposób prowadzisz pan sobie już przyszłą kadencję wyborczą?
Czemu nie powiesz pan, że ze względu na wypadki uliczne lepiej zaorać drogi i zasiać cokolwiek, a nie łatać dziury?

Wyrazy współczucia panie Jarosławie - radny. Bo wyborcy potrafią długo pamiętać i odwdzięczyć się krzyżykiem lub jego brakiem na karcie wyborczej.

zobacz komentowany news »

waran

re: qr_d_ebalance

Szkoda, że "młody M. syn kurkowego R.M." nie poszerzył swojej odkrywczej i jakże głęboko przemyślanej wypowiedzi o domy mieszkalne, tereny rekreacyjne tudzież inne zbędne dobra doczesne, albowiem "gustowny" marmurek zapewnia ponoć te wszystkie potrzeby na wieczność. Tańszy, gabarytowo mniejszy, klient niewybredny, a i zarobić na sobie nieźle da.

Mamy to, na co sobie zasłużyliśmy. D.p.kracja. Równe prawa dla wszystkich, bez względu na ....

A wszystkiemu winni szewcy, że przestali do terminu młódź prostą, a silną przyjmować.

zobacz komentowany news »

waran

Dawidzie
Jak się ma twoje:
"...bo równie dobrze mogła zdarzyć sie awaria jednego z motocykli A temu nie są winni motocykliści."
do treści:
"Około 22.00 dwaj mężczyźni w wieku 20 i 25 lat, którzy kierowali motocyklami marki Honda zjechali na przeciwległy pas ruchu i doprowadzili do zderzenia z samochodem..."

Dwa motocykle Kolego. Oba naraz ulegly awarii i zjechaly na przeciwlegly pas ruchu, czy może szaleńcza, bandycka zabawa "dawców organów" na drodze publicznej?

zobacz komentowany news »

waran

re: Gość: do sąsiadki Ks Marka

Brak wiedzy nie upoważnia do wydawania opinii.
Proponowany przez +JM cmentarz miałby być cmentarzem parafialnym przez nią zarządzanym. ten grunt jest wart ponad milion złotych. Parafia nie wyłoży takiej kasy i liczy, że dostanie go od miasta za przysłowiowa złotówkę, a sama będzie kasować za pochówki i miejsca. Miasto - czyli wszyscy mieszkańcy miasta i gminy mają zatem zrobić prezent tej parafii.
Teren pod Linde ma 4 hektary. Ma tam powstać cmentarz komunalny i w tym problem, że proboszcz zbytnio na tym nie zarobi, bo opłaty będzie ustalało miasto i ono będzie kasowało za miejsca pochowku.
Mówisz, ze pod Linde śmierdzi. Zajdź, sprawdź i dopiero później oceniaj. A gdyby nawet, to pochowanym, to nie przeszkadza.

Jeżeli potrafisz myśleć po gospodarsku, to odpowiedz mi, czy sprzedasz mi coś, co warte jest np. 1000000 za 1 zł? Czy mając coś wartościowego wyrzucisz to, a zostawisz sobie w zamian coś mniej wartościowego? Czy posprzątasz izbę, a później na środku będziesz rozrabiać beton?

Czy w ogóle masz pojęcie jakie oddziaływania ma cmentarz ziemny na środowisko naturalne?

Pozdrawiam

zobacz komentowany news »

waran

re: gerard

Napisałeś tak:

"Mój drogi... chyba jesteś wielkim przeciwnikiem cmentarza... oraz antyklerykałem... To wynika z Twoich postów... Hm... chyba jesteś "udanym" dzieckiem komunizmu"

Masz rację, pod warunkiem, że równocześnie jesteś przeświadczony o tym, że Ziemia jest płaska i układ heliocentryczny to mit.
Tak - jestem przeciwnikiem cmentarza parafialnego w tym miejscu. Ten hektarek najdroższej ziemi w Pszczynie okrojony o strefy ochronne i alejki drogi krzyżowej oraz wyłączonego z użytkowania odkrytego rowu którym spływały by ... czyli w sumie tysiąc z kawałkiem metrów kw. powierzchni grzebalnej (vide plan) nie rozwiązuje problemu pochówku. Uzasadniałem to wiele razy, więc poczytaj ... lub pytaj. co najwyżej rozwiązałby problem finansowy pomysłodawcy, bo za pochówki kasę kasowała by parafia, a grunt chciałaby od miasta za frico lub 1 zł.

Pod Linde jest 4 ha ziemi przeznaczonej pod cmentarz komunalny. Starczy dla Ciebie, dla moich prochów i dla wielu innych na długie, długie lata.

Jeżeli pojęcie antyklerykalizmu jest ci znane z definicji i dotyczy traktowania funkcjonariuszy kościelnych w sprawach doczesnych inaczej, niż każdego z nas, robienie z nich osób pod parasolem ochronnym w sprawach doczesnych, to jestem antyklerykałem.
Jestem przeciwny robieniu z nich złotych cielców. Kapłanami są przy ołtarzu i w czasie posług duszpasterskich. Tylko i wyłącznie tam są pod pewną ochroną i pierwszy wywalił bym w zęby takiemu, który naśmiewałby się lub obrażał sprawy dowolnej wiary.

Jeżeli nie potrafisz odróżnić tych spraw, to poczytaj Biblię oraz ... zapoznaj się z wypowiedziami hierarchów swojego kościoła oraz naukami JP II.

Czy kwestionujesz treści moich ostatnich wpisów dotyczących projektu cmentarza przy parafii?
Jeśli tak, to proszę o kontrargumenty merytoryczne.

Czy wiesz, co znaczyło pierwotnie słowo komunizm i jakie miał założenia?
To, że ci ktoś wody z mózgu narobił, że komunista to osobnik wojujący ze światopoglądem idealistycznym, nie upoważnia Cię do takiej oceny mojej osoby, bo przysłowiowy guzik o mnie wiesz. Co najwyżej wkurza ciebie i tobie podobnych to, ze punktuję was bezlitośnie w waszym o. uporze, udowadniam czarno na białym, że zachowujecie się jak słonie w składzie porcelany, a logicznego myślenia trochę wam brak.

Pozdrawiam życzliwie

zobacz komentowany news »

waran

Klus c.d

Policzyłeś już? Nie??? To liczymy razem.

Piszesz tak "... teren ten pomieści 3000 miejsc głębinowych czyli takich gdzie mogą spoczywać 2-3 trumny...."

Wg przepisów grób głębinowy musi mieć 1 m na 1 trumnę. Czyli twoje 3 trumny = 3 x 1 = 3 m głębokości, a jeszcze musi zostać co najmniej 0,5 m do lustra wody. czyli albo +JM załatwi obniżenie lustra wody o ponad metr, albo temu chowanemu pierwszemu będzie trzeba sprawić akwalung. W takiej wodzie przekopanie grobu po 20 latach (kto sie zgodzi?) nic nie da, bo ciała są w nich całe. Straszne, ale prawdziwe. To problem ogólnoświatowy, że ciała w grobowcach murowanych ulegają mumifikacji, a nie rozkładowi. Już widzę, jak się zgadzasz na zbeszczeszczenie zwłok poprzez rozbijanie resztek ciała kogoś bliskiego (po 20 latach)grabarską łopatą i kilofem, żeby je upchać gdzieś w cudzym grobie lub pod nową trumną. Wyłożysz każdą kasę jaką ci zarządca zaśpiewa, aby opłacić to miejsce i utrzymać przez następne 20 co najmniej lat.

A teraz liczymy dalej:
przepis mówi o min. 4,5 kw. na 1 grobowiec. Z twoich informacji bierzemy te 3.000 miejsc i liczymy: 4,5 m kw. x 3.000 = 13.500 m kw. a to jest dopiero te max. 60 proc. powierzchni cmentarza przeznaczona pod groby (zgodnie z przepisami). Trzeba doliczyć jeszcze 40% na alejki i resztę. Wychodzi 22.500 m kw czyli 2,25 hektara. A cała działka ma tylko ok. 1 hektara.

Czy mam jeszcze dalej liczyć ile zmieści sie tam - zgodnie z przepisami grobów dziecięcych, jednoosobowych, dla zasłużonych itd. ?

Szanowny Kolego. Po odjęciu stref ochronnych pozostanie skrawek na max. 300 grobów. I za kilka lat problem braku miejsca odżyje na nowo. Gdzie wówczas nowy cmentarz wymyśli +JM??? Jest jeszcze pas zieleni wzdłuż ul. Skłodowskiej aż do Lidla. Może tam. Mieszkańcy bloków będą mogli znicze z balkonów na sznurkach opuszczać.

Szanowni zwolennicy mini nekropolii parafialnej! Odpowiedzcie na pytanie: Czy uważacie naprawdę, że przeciwnicy budowy są tak głupi jak wy mądrzy?

Zastanówcie się, czy warto robić sobie wrogów i ferment?

Przepisy o odległości 500 m od ujęć wody i 150 metrów od studni nie wzięły się znikąd. Odcieki cmentarne tak daleko w gruncie wędrują i skażają glebę. Nie zapominajcie, że z każdego z nas po odliczeniu wody pozostaje kilka do kilkunastu kg substancji białkowej, która musi zgnić, ulec rozkładowi lub zostać spożyta przez robaki, owady i ich larwy oraz bakterie. Jedną z substancji powstających przy rozkładzie tkanki mięsnej jest jad kiełbasiany. jedna z największych toksyn.

Kto tu zatem kogo chce zrobić w balona????

Oczekuję rzeczowych odpowiedzi, a nie typu; nie gadałeś z +Jm, to nie wiesz, że tam będzie 3000 grobów. Widziałem plany. Bardzo dokładnie i jeżeli nekropolia miałaby powstać zgodnie z przepisami, to jest tam miejsca na 300 grobów. Tym bardziej, że pomysłodawca chciał połączyć funkcję cmentarza z parkiem. zrobić drogę krzyżową itd. a teren nie jest z gumy.

Prawda smutna, ale prawdziwa.

zobacz komentowany news »

waran

re: klus

Zanim kogoś - zgodnie z wytycznymi ... - zjedziesz, to najpierw sprawdź, czy ktoś ma rację, czy nie.
Zapoznaj sie z całym materiałem, do którego Ci link podsyłam, a dla tych, którym sie nie chce zbyt dużo czytać, zamieszczam fragmenty skopiowane z cyt. wyżej materiału.
Najprostsza arytmetyka mówi, że 10.000 m kw : 3000 os. (wg klusa) = 3,33 m kw./os. Zatem pewnie będą tam chować na stojąco. A gdzie reszta wymagań, o których można poczytać niżej? Teren skurczy się o kilkaset m kw. bo granica 50 m. A co z wiatrami? Czy pomysłodawca równiez spowoduje, że przestaną w przewadze wiać te niekorzystne dla położenia nekropolii w tym miejscu.

Szanowni zwolennicy cmentarza w środku miasta: zapoznajcie sie dokładnie z materiałem prawnym, a potem zadajcie pytanie pomysłodawcy:
Kto z kogo i czyimi rękami chce zrobić balona???

Miłej lektury

http://www.mateusz.pl/czytelnia/as-cmentarze.htm

KS. ALEKSANDER SOBCZAK
Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi w polskim prawie cywilnym

Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości do cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.

Miejsce na cmentarz powinno być w miarę możności tak wybrane, aby najczęściej spotykane w tym miejscu wiatry wiały od terenów mieszkaniowych w kierunku cmentarza.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 1972 r., obszar potrzebny na założenie lub powiększenie cmentarza oblicza się przez pomnożenie przeciętnej rocznej liczby zgonów w danej miejscowości przez 23 (wskaźnik wynikający z zakazu ponownego użycia grobu do chowania zwłok przed upływem 20 lat i przypuszczalnej liczby wypadków przedłużenia tego okresu czasu na dalsze okresy) oraz przez 4,5 m2 jako powierzchnię jednego grobu. Otrzymany iloczyn wskazuje wielkość części przewidzianej bezpośrednio pod groby i jest powierzchnią grzebalną, która powinna stanowić 40 — 60% powierzchni ogólnej cmentarza.

Przy obliczaniu powierzchni ogólnej cmentarza należy uwzględnić poza powierzchnią grzebalną również powierzchnię zieleni, dróg, placów oraz terenu potrzebnego pod dom pogrzebowy i część gospodarczą cmentarza, a na większych cmentarzach również pod budynek administracyjno–mieszkalny.

Przy zagospodarowaniu powierzchni grzebalnej przeznaczonej na groby należy w zasadzie przewidywać dla:

1. pól grzebalnych na groby zwykłe bez prawa murowania — około 60% powierzchni, w tym dla zwłok dzieci do 6 lat — 12 do 15%;

2. pojedynczych rzędów grobów ziemnych lub murowanych przy żywopłotach — około 10% powierzchni;

3. grobów rodzinnych — około 20%;

4. pól lub alej zasłużonych — 1 do 5%;

5. pól urn — około 5% 16.


Na polach grzebalnych, przeznaczonych na groby zwykłe 29, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

1. dla zwłok dzieci do lat 6:

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,

odstępy — od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m;

2. dla pozostałych zwłok:

długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

odstępy — od każdego boku po 0,5 m;

3. dla urn ze szczątkami zwłok:

długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

odstępy — od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,

odstępy — od każdego boku po 0,5 m;

Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:

długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

odstępy — na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

W zależności od warunków wodnych można stosować chowanie zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi grubości około 0,2 m; jeżeli warstwa ta jest zastąpiona murem lub żelbetem, grubość ich nie może być cieńsza niż 6 cm. Głębokość grobu powinna wynosić przy dwu piętrach (trumnach) 2,7 m, a przy większej ilości pięter — grób powinien być odpowiednio głębszy, przyjmując po 1 m głębokości na każdą trumnę łącznie z przedzieleniem. W każdym wypadku odległość między poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.

W katakumbach powierzchnia dna niszy przeznaczonej do złożenia zwłok powinna wynosić co najmniej 2 m × 1 m, a wysokość co najmniej 0,9 m. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą grubości co najmniej 0,2 m i mieć wylot wentylacyjny do odprowadzania gazów w sposób nieszkodliwy dla otoczenia. Po złożeniu zwłok każdą niszę należy natychmiast zamurować. Przy chowaniu szczątków 32 nisze te powinny mieć wymiary 0,40 m × 0,40 m i wysokość 0,60 m.

W grobach murowanych i katakumbach dno grobu może być ziemne lub umocnione, przy czym powinno mieć spadek jednokierunkowy; w grobach z umocnionym dnem w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu pozostaje to grób ziemny a nie murowany i dalej mają wobec tego grobu zastosowanie przepisy odnoszące się do grobów ziemnych.

zobacz komentowany news »

Powrót

Nowi klubowicze

Mariann

Łąka
w klubie od: 2020.07.08

OZE

Pszczyna
w klubie od: 2020.07.08

Wnykarz

Pless
w klubie od: 2020.07.08

Sonia

Pszczyna
w klubie od: 2020.07.08

tamarajanicka

Wielowieś
w klubie od: 2020.07.07

renatawilk

Tarnowskie Góry
w klubie od: 2020.07.07

rqozf18

Szczawnica
w klubie od: 2020.07.02

pdrj

Wojnicz
w klubie od: 2020.07.02

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 16838

pless1

Pszczyna
postów: 10289

leo68

Pszczyna
postów: 7555

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 7014

jasmin7

Pszczyna
postów: 5777

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2871

Najaktywniejsi - komentarze

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 2673

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 2054

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 1681

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1486

Gocha

pszczyna
komentarzy: 1042

mnb

Pszczyna
komentarzy: 1033

Buziak

sps
komentarzy: 735