Forum

Temat: "Pierwszy" za anarchią"?

ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 11.07.2018; 12:20

Nasz "Pierwszy" /a jednak jest ten nowy strach przed tą nową demokracją.../ - w swym wystąpieniu poświęconym nowelizacji ustawy o sądownictwie i sędziach - napiętnował fakt możliwości jeszcze wyrokowania przez sędziów z "tamtego", niesławnego i krwawego jakby okresu naszej Ojczyzny - PRL-u, którzy...


skazywali na różne kary obywateli łamiących ówczesny porządek prawny, słowem - łamiący prawo.

Dopowiedzmy i to: w państwie uznawanym, ba, nawet niejako stworzonym przez m.in. zachodnie mocarstwa, w tym USA...

Które nawet składały wizyty w tym, jakże zgniłym i krwawym PRL-u - ówczesne głowy państw zachodnich, wraz ze swą resztą ciała.

Lecz dla obecnie rządzących, jak również prawicowej opozycji - tamten powojenny okres istnienia naszej Ojczyzny był okresem jedynie mrocznym i krwawym, gdzie nic się ne budowało, tworzyło, a zza rogu każdej ulicy strzelano do pragnących wyzwolenia podług swojego widzimisię, czyli jak to teraz mamy, że też mamy u siebie obce wojska do obrony, czyli zamienił stryjek siekierę na kijek, a w dodatku dorobek poprzednich pokoleń, wcale niemały - niemal wyprzedany, acz przynajmniej gdzie mieszkać można, dzięki tamtemu budowlanemu budownictwu, co służy milionom Polakom do dziś, ale nie wymienionym powyżej.

A to m.in. dzięki temu, że to ówcześni sędziowie, praworządne sądy polskie - stały na straży przestrzegania porządku prawnego, służącemu rozwojowi Polski w ówczesnych, narzuconych nam warunkach.

Dziś "Pierwszy" - każe orzekających jeszcze sędziów z tamtego okresu istnienia naszej Ojczyzny - wyrzucić..., okey - pozbawić dalszej możliwości orzekania dalej w interesie i dla dobra Ojczyzny, jak kiedyś, bo jakoby splamili się służbą nie dla Ojczyzny i jej ówczesnego legalnego /!!/ porządku prawnego, lecz jakiegoś obcego kosmity.../?/

Według mnie, na szczęście zwykłego, acz starszego, oborowego - takie napiętnowanie tych ludzi budzi moje wątpliwości i obawy, czy nie jest to jednak namawianie do anarchii.
Pamiętamy: Jak Kuba Bogu - tak Bóg Kubie, potem.

A już macie z tym przelewki.

/Z cyklu: Pole Morfogenetyczne jak telepatyczne zadziała.../
ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 11.07.2018; 12:29


...A tak było, niestety.

ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 11.07.2018; 13:42

A gdyby tak obecnie, jak kiedyś opozycjonistom przez sędziów karanym, za złamanie prawa, porządku prawnego, przyszło na myśl by przeciwstawić się obecnej władzy i porządkowi prawnemu, za chociaż, no - sprowadzenie obcych wojsk, które w jego mniemaniu - on by sobie nazwał jak kiedyś opozycjonista: "okupacją", "okupantami", to jak orzekłby i zawyrokował dzisiejszy, NOWY, sędzia, nie chcąc uchodzić, ani wspierać anarchii?

A jednak są tacy sędziwie dziś niszczeni, "bo ciotkę surowo wtedy osądzili", za łamanie porządku prawnego...?

I jeśli na to samo, co ja, otoczony osłami oborowymi, zechcą inni wpaść, to co sobie o "Pierwszy i następnym pomyślą? Że są za anarchią?
A;bo jak ten Kali, że jak oni karać Kalego za anarchię, to źle, ale jak Kali robić anarchię, to dobrze?

Nic z tego nie rozumiem, co napisałem...


ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 16.07.2018; 13:43

Paradoksem i ironią losu przy tym jest, iż to akurat nie te wredne komuchy /postkomuchy/ z czasów PRL niszczą ten pisowski rząd, a tym samym w jakimś sensie i Polskę, zważywszy na jego odważne reformy społeczno-socjalne /przy tym przywrócenie dawnego niższego wieku emerytalnego, podwyższonego przez poprzedni rząd, a dziś opozycja: PO/PSL, a niszczą go -

tak! - ich właśni koledzy, można by rzec - "po fachu", bowiem z "Solidarnościowego" nadania i wspólną, opozycyjną przeszłością, wspólną opozycyjną przeszłością - wobec tegoż "krwawego i strasznego PRL", he he he.
/Strasznego, ale wobec przeszkadzaczy i wywrotowców dawnego ustroju, jak to wcześniej mówiliśmy - w jakim Polska po wojnie się znalazła za sprawą, no, dzisiejszych i dawnych sojuszników...
Mimo to, zawsze jak kowal zawini - Cygana /komucha/ powieszą, z godnie zresztą z lansowanym ongiś przez nich, tj. Solidarnościowców, znanych a znanych - hasłem: "a na drzewach zamiast liści wisieć będą komuniści"...
Takie, prawda nieprawda - krześcińskie, na full wypas hasło, pamiętając, ile to wtedy mszy i kropli wody święconej spadło na ich święte solidarnościowe głowy...Na szczęście, dzięki Lechowi Wałęsie, któremu wtedy jeszcze nie odbiło - nie doszło do tego.

Za to dziś nadganiają zmarnowane wtedy kolejne szanse niszczenia i swej zemsty, lecz już nie na PRL-owskich komuchach, a na swoich, ze styropianowego Solidarnościowego łoża i wspólnej tradycji.
Jaki to wstyd i hańba dla Polski!
Ajajajaj, aj waj aj waj.

Swój na swego...ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 16.07.2018; 14:22

Mimo tego faktu - Pan Pierwszy nadal napuszcza na poPRLowskich sędziów, po wszystkich innych przedstawicielach ówczesnych profesji, jakie zdołano /prawica zdołała/ już opluć, potępić i do cna narodowi, a ściślej - młodemu pokoleniu obrzydzić, jako zbrodniarzy, gnębicieli narodu polskiego i ówczesnej opozycji, która jak to niemal każda opozycja - chciała czego innego, a nie dachu nad głową, czyli mieszkań, pracy, tanich wczasów FWP, "Pod gruszą", półdarmowych dojazdów do i z pracy itd. etc.

Lecz rodzi się pytanie: kto to wszystko zrobił, zbudował, po odbudowie? Jak tylko strzelano do opozycjonistów: Kuronia, Michnika, Modzelewskiego, Morawickiego Kornel, Wałęsy, Gwiazdy, Frasyniuka i wielu wielu innych, którzy jednak żyją i kwitną do dziś?
Bo może ci opozycjoniści, w przeciwieństwie do innych, nie zabijali, nie mordowali, znienawidzonych przedstawicieli dawnej władzy, zaakceptowanej przez świat zachodni? I do chłopów, co wyciągali ręce po rozpalcelowaną ziemie niegdysiejszych Panów obszarników? Do nauczycieli nowych
, bo ośmielili się uczyć dzieci polskie nie jak dawniej za "pańskiej" Polski feudalnej, a nowocześnie już?
Urzędników tez nie zabijali, ci dawni wobec PRL-u opozycjoniści, organizujący odbudowę państwa polskiego, też nie wedle życzenia i na modłę miłośników dawnej feudalnej "pańskiej Polski", a równie po nowemu..., jak Zachód tego chciał i USTALIŁ, jako warunek pokoju światowego, a ktoś znów chciał go nam zburzyć...?
Niech wyklęty będzie, kto POKÓJ burzy, albowiem: "Błogosławieni POKÓJ CZYNIĄCY"...

Ktoś nie kocha Ojczyzny,
jaką wtedy przypadło jej być...?
ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 16.07.2018; 15:01


/Pan "Pierwszy" ściga PRL-owskich sędziów.../

Sędziowie niewyklęci...

Ktoś nie kocha Ojczyzny,
jaką przypadło jej być?...?
W jakiej milionom Polaków -
wypadło kiedyś żyć?

Ktoś nie kocha Ojczyzny,
jakiej wtedy przypadło jej być
z obcego nadania, także zawsze
kochanego Zachodu, a dyć?!

Między młotem, a kowadłem
był każdy z nas, z nich,
i też za młot i kowadło się brał,
pracując w pocie czoła dla Niej...

dla Ojczyzny, dla rodzin,
a nie chwytać za karabin,
by zabijać swych rodaków,
szukając u nich ustrojowych win.

Dziś ci pracusie i dawni patrioci
sekowani są i wypada ich tępić,
gdyż ośmielili się oni bowiem
prawem i zbrojnie przed wrogami bronić...

A mieli, podług obecnych - dać się pozabijać,
byle pańska, zgniła tradycja, była czczona,
o tak, by Polska znów stała się,
jak dawniej - feudalna i niedouczona.

A na straży prawa nie mieli stać sędziowie,
a ludzie z karabinem w ręku, moralnie nadzy,
wycelowanym w rodaka - spolegliwego Zachodowi
i nowej, narzuconej nam władzy.

Zastanów się, mały, acz wysoki wzrostem, człowieku:
czy nie aby samego siebie nie opluwasz,
gdy tak stoisz pod wiatr historii, i prawdy,
którą ponoć tak bardzo kochasz?


ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 16.07.2018; 15:12

/A może tak bardziej byś wolał?.../

Sędziowie niewyklęci...

Ktoś nie kocha Ojczyzny,
jaką przypadło jej być?...?
W jakiej milionom Polaków -
wypadło kiedyś żyć?
Ktoś nie kocha Ojczyzny,
jakiej wtedy przypadło jej być
z obcego nadania, także zawsze
kochanego Zachodu, a dyć?!

Między młotem, a kowadłem
był każdy z nich, w głowie to miej:
i też za młot i kowadło się brał,
pracując w pocie czoła dla Niej...
dla Ojczyzny, dla rodzin,
a nie chwytać za karabin,
by zabijać swych rodaków,
szukając u nich ustrojowych win.

Dziś ci pracusie i dawni patrioci
sekowani są i wypada ich tępić,
gdyż ośmielili się oni bowiem
prawem i zbrojnie przed wrogami bronić...
A mieli, podług obecnych - dać się pozabijać,
byle pańska, zgniła tradycja, była czczona,
o tak, by Polska znów stała się,
jak dawniej - feudalna i niedouczona.

A na straży prawa nie mieli stać sędziowie,
a ludzie z karabinem w ręku, moralnie nadzy,
wycelowanym w rodaka - spolegliwego Zachodowi
i nowej, narzuconej nam władzy.
Zastanów się, mały, acz wysoki wzrostem, człowieku:
czy nie aby samego siebie nie opluwasz,
gdy tak stoisz pod wiatr historii, i prawdy,
którą ponoć tak bardzo kochasz?

ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 12:55

No bo tak: jeśli ma się za zle /czy to ma znaczenie, że "niegdysiejszym?/ sędziom pilnowanie prawa, przestrzeganie kodeksów, co prowadzić może w prostej linii do anarchii, no to co mogą sądzić o swej pracy i orzekaniu dziejsi sędziowie - wybiegający myślami daleko w przód?
Czy mogą być pewni tego, iż za jakiś czas i ich będzię się prześladwać, postponować i wykluczać z tytułu niekorzystnego z punktu widzenia podsądnych otzekania o winie?

Moim zdaniem, jako prostego oborowego - główna bądź nie mniejsza rola przypada tu obronie prawnej, czyli adwokatom.
Jasne, że nawet przy dobrej obronie niektórzy sedziowie mogą zawyrokować inaczej, podług swojej oceny i poglądu o czyjejś winie, tym bardziej, jeśli i obrona podzieli pogląd sędziego, ale to zawsze wtedy idzie po latach nawet sprawdzić, ile w obiektywną i sprawiedliwą obronę swego klienta włożyk adwokat, a ile zaniedbał, ze strachu czy wygody, bo po co się partyjnym narażać, prawda.

Wówczas, po latach, gdyby się okazało, że działa się krzywda z powodu zaniechań w obronie, w której to sytuacji no jak miał wówczas zawyrokować sędzia, jeśli obrony praktycznie nie było, albo była taka jak w Kiepskich, że "wszyscy jesteście winni...", mówi adwokat wraz z prokuratorem... to wówczas - takiemu nie do końca obronionemu oskarżonemu i z tego powodu skazanemu - nalerży się odszkdodowanie. i zadośćuczynienie.
Zresztą to ma obecnie miejsce wobec tak osądzonych przez PRL, że dostają te odszkodowania, ale czy na pewno sprawiedliwie oceniają sędziów z tego okresu, czy tak ad hoc chcą wykluczyć ze swego grona?ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 13:01

Wziąłem akurat tę grupę zawodową pod lupę, ale rownie dobrze może to być każda inna - równie niesprawiedliwie dziś przez polityków wykluczana wraz z przylepioną im łatką "komucha postkomucha", jakby to oni nie dla swej Ojczyzny wtedy pracowali, taka jaka wtedy była, bo nie na wszystko mieliśmy wpływ lub jak co przedwcześnie zasiane, to nie urośnie.


ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 13:23

/Bzdetów tona ciąg dalszy...Aby nie było, żeśmy społeczeństwem ospałym, bezrefleksyjnym, dającym się wodzić za nos, jak te Niemcy Hitlerowi albo innemu mścicielowi.., na czum potem nawet cały świat cierpi, jak ta Ukraina, Syria itd., bo oprów i myślenia nie ma./

A zatem dopiszmy i to, że okazuje się, proszę Państwa, iż te wredne komuchy mieli jakby nosa - powstrzymując na różny sposób, zgoda, że czasem nazbyt qwq qwa brutalny, ale czy aby nie adekwatny dowielkości buntów i zagrożenia stabilizacji państwa, którego każdy bronić musi, jak ma po to te swoje służby ku temu, tak jak dziś, prawda -

- powstrzymując tych przedwczesnych siewcow swojej wolności, co dziś widać gołym okiem, że raczej tak, zważywszy na wielkość zubożonego państwa swym wyprzedanymobcemu kapitałowi majątkiem, niedawnym wysokim bezrtobociem i tysiącach samobójstwa na tle egzystencjanym, bo jednak z pracy się żyje, wielomilionową emigracją z kraju, i to nawet po latch panowania nowego ustroju, choć od razu miało być lepiej, bo miano zasrosować gotowe recepty zachodnie na nasz rodzimy Raj, ajednak on się oddlaił, jak za komuny powszchny dobrobyt, też obiecywany, no ale odbudowa kraju po wojnie, to nie taka prosta i tania sprawa, jeśli tym bardzije inteligencję trzeba było stworzyć od nowa.

At jeszcze nie, że komuchy akurat mialy tego nosa i ówczesne władze, a MY, P[OLACY, którzyśmy wtedy kraj nasz od podstaw niemal na nowo jakby organizowali, i to NAM WSZYSTKIM należy sie ten aplauz za tego nosa wobec przedwczesnych siewców wolności swej, do czego, i dla kogo, to już inna sprawa,bo nawet obecnie rządzący PIS JAKBY TO ZROZUMIAŁ I RATUJE pOLSKĘ JAK TYLKO SIĘ DA, ale wiel, także na Zachodzie się to nie podoba, bo stracił jakby swego klęczącego poddanego i oskubywanego klienta.ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 13:31

/Dobra dobra... A z kim wy się tak w ogóle umiecie zgodzić...? Z nikim!
To siedź i łykaj...

He he he he.../

ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 13:43

I dziś sekować, niszczyć, wykluczać ludzi oddających wtedy wszystko dla swej ojczyzny, to naprawdę małość nad małościami.

Oddawać wszystko, to także nie pozwolić na przeszkadzanie różnym niecierpliwym raptusom w odbudowie i budowie kraju, dzięki czemu naprawdę swego dorobku nie muszą się dziś wstydzić, o czym świadczy, że schodził na Zachodzie jak ciepłe bułeczki Balcerowicza, tak ciepłe, ba gorące, że aż parzyły go zapewne, że się ich tak chętnie pozbył.
A PiS - partia dziś rządząca musi je dziś jako świeże odkupywać, słono za te komuchowate bułeczki płacić, a nazywa się repolonizacją, lecz im chyba /Solidarności/ o to chodziło, ażeby dwa razy stracić i płacić i zadłużać się za nie na kilka pokoleń.

Oj, będą mieć jeszcze ci sędziwie roboty, będą, no i adwokaci koniecznie też, niech już wertują kodeksy ku obronie ich.

- Meeeeeeee...
- Zamknj się ośle jeden!!


A nic, to tylko w mej oborze osły znów dokazują.
Na szczęście nie trzeba ich repolonizować, nasze rodzime one są, pardon: som.

ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 17.07.2018; 14:13

Prymus inter pares

A zatem, niech to naprawdę będzie
Pierwszy", ale taki, wiecie:

prymus inter pares,

co nikogo nie wyklucza,
a wszystkich szanuje
ma za równych sobie,
nikogo nie poucza,
jeśli tylko wie, że Ojczyźnie
oddawali serca swe,
tak jak umieli i
jak było można
między młotem, a kowadłem oni byli,
nie pół na pół oddawali,
a komory serca obie...

ci równi, lecz
dla niego, o nie,
bo on za wysoki,
wzrostem, wobec nich i
niedaleko pada jabłko od jabłoni...
czym nasiąkł za dziecka, tym teraz trąci...
czy to ludzkie jednak
tak dawnych patriotów bez słowa utrącić,
miast uhonorować za lata trudu
i wysiłku dla pokoju
pomyślności narodu,
bo co mają, to od tamtych jeszcze...

Hej, Ty - inter pares -
a weź myślenie skoryguj,
skłoń głowę przed starym pokoleniem,
co już schodzi ze sceny,
ba, nawet jest z niej strącane,
przez takich, jak Ty -
inter pares...
zrób to śmia ło i się nie kryguj,
a sprawiedliwości dziejowej i pokoleniowej
stanie się za dość.

Sędziowie to wiedzą,
jak i kiedy prawo się narusza,
adwokat do obrony zawsze gotowy,
lecz jeśli nie, gdyż nie staje mu
odwagi /o czym znów myślisz/
i dzielności mecenasa Olszewskiego,
co potem premierem IIIRP był -
wobec władzy nie spolegliwy,
lecz w prawdę obiektywwny -
sędzia sam zdecydować musi,
nie mając argumentów ku obronie.
wyda wyrok subiektywny,
zamiast sprawiedliwy.
A kiedyś za to przed mściwymi
odpowie;
niech polityk
władza i adwokat
to wie.


ton

Niedaleko

Postów: 15031

Data: 24.07.2018; 11:32

Oj, ma ta obecna władza przelewki ma, z tą opozycją, jak dawniejsza, też niechciana, ze swoją...

Ale czy to jednak ozacza, że kiedyś to mogła być anarchia, a dziś już nie i że słusznie?

Taki prymus, a tego nie wie, czy jak?
Nowi klubowicze

domijamijest88

Pszczyna
w klubie od: 2019.04.18

kajetan89

Ćwiklice
w klubie od: 2019.04.17

keloB

Pszczyna
w klubie od: 2019.04.16

8carolinee851tM1

Krajenka
w klubie od: 2019.04.15

3lydiae443tM5

Dobiegniew
w klubie od: 2019.04.15

nst

Pszczyna
w klubie od: 2019.04.13

Waginosceptyk

Pless
w klubie od: 2019.04.10

Lolek00

Pszczyna
w klubie od: 2019.04.09

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 15031

pless1

Pszczyna
postów: 9938

leo68

Pszczyna
postów: 7555

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 6904

jasmin7

Pszczyna
postów: 5777

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2871

Najaktywniejsi - komentarze

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 2162

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 2046

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 1499

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1472

mnb

Pszczyna
komentarzy: 966

Gocha

pszczyna
komentarzy: 866

Buziak

sps
komentarzy: 722