Forum

Temat: Ciekawostki historyczne: 1. Car Paweł I przyjacielem Polaków był...

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 12:20

Z uwagi na wielkie zamiłowanie do historii prawicowo-konserwatywnej opcji rządzącej po upadku PRL naszym krajem, a także takiegoż samego jej poparcia przez naród, co wynika z sondaży - może na pierwszy rzut taka ciekawostka, na dowód, że jednak przysłowia mają rację, jako to np. iż nie zawsze diabeł taki straszny jak go malują /ci aniołowie, czasem i upadli również.../

No, weźmy takiego Tadeusza Kościuszkę, walczącego o wolną Polskę z Rosją carską, kiedy czasem wygrywał z jej przeważającą pięciokrotnie armią, jak pod Racławicami, Zieleńcem itd., a czasem przegrywał, jak pod Maciejowicami, gdzie też pojmany został, w sukmanie chłopskiej, jako że ukłon takowy w stronę chłopstwa uczynił był, którzy z kosami na sztorc /stąd tzw. kosynierzy/ - u boku jego i wodzą walczyli, wygrywali, no a ten raz jeden akurat przegrali.

A zatem do niewoli rosyjskiej/carskiej /caryca Katarzyna II/ wzięty został ten nasz generał Kościuszko, wraz z tysiącami żołnierzy, w tym chłopów, walczących pod hasłem: O wolność naszą i waszą."
Gdy jednak caryca Katarzyna zmarła - jej następca car Paweł I - pierwsze co uczynił, to uwolnił Kościuszkę, oraz tysiące Polaków z ich niewoli, obozów i łagrów.

Taki drobiazg historyczny, jak piszę, na dowód, że nie wszystkie nacje lub ich rządzący pozbywali się w swej niewoli Polaków zabijając ich z miejsca, jak wiemy.

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 12:27

Tak na własną obronę, zwłaszcza po wczorajszym aresztowaniu przez ABW kogoś tam za rusofilskie pisanie w internecie - wesprę się już dalej wiedzą pomieszczoną na polskiej całkowicie WIKIPEDII...

"Jedną z pierwszych decyzji Pawła I, jako imperatora Rosji, było zwolnienie z twierdzy w Petersburgu generała Tadeusza Kościuszki.
Wolność tę Kościuszko opłacił zresztą przysięgą wiernopoddańczą, za cenę uwolnienia z niewoli rosyjskiej 12 000 polskich jeńców[15].

Paweł I traktował Kościuszkę z szacunkiem, a nawet przepraszał za krzywdy wyrządzone mu przez jego matkę carycę Katarzynę II.


Ostatecznie też monarcha podarował polskiemu generałowi 20 000 Polaków zwolnionych z więzień i łagrów rosyjskich, a do tego trochę rubli i wyposażył go w karetę na drogę do Ameryki. Kościuszko bowiem musiał przyrzec, że nie wróci do Polski. "

/Z innego źródła wiemy, iż prócz tego podarował również Kościuszce futro sobolowe, które ten dał go potem ... Prezydentowi Ameryki Płn., w którym to futrze na pomniku paraduje do dziś.../


ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 12:39

T. Kościuszko miał bowiem niebywałe zasługi w walkach o niepodległość tego kolonialnego kraju - Ameryki Płn. - od Wielkiej Brytanii, czym zaskarbił sobie uznania oraz przyjaźń ze strony prezydenta tego kraju, Waszyngtona /któremu to sobolowe futro nasz generał Kościuszko podarował.

Mało tego, można powiedzieć, iż ten fakt uwolnienia naszego bohatera narodowego przez cara Pawła I - miał również wpływ na założenie amerykańskiej akademii wojskowej West Point/?/, gdyż to Pan Kościuszko prezydentowi Ameryki jej stworzenie zaproponował, w swoim testamencie...

O tym wszystkim można się dowiedzieć jak nie na nauce historii, to z Wikipedii...


ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 12:44

Skądinąd, ten pana, car z zawodu - Paweł I - nie tylko ciekawą postacią był, ale postępową i ludzką, gdyż, jak czytamy tam:

"Najważniejszym posunięciem w sprawach gospodarki wewnętrznej było wydanie przez Pawła I manifestu, ograniczającego pracę pańszczyźnianą chłopów na rzecz właścicieli ziemskich do trzech dni w tygodniu czym zraził do siebie szlachtę i duchowieństwo[17].

Pozostałe 3 dni mieli poświęcać na pracę na własnej ziemi, zaś.../UWAGA!!!!/ -


niedziela miała być wolna od pracy[18]."/!!!!/


"Posunięcie to zasadniczo ulżyło doli pańszczyźnianych chłopów[potrzebny przypis]. Monarcha wydał ponad 2 tysiące aktów prawnych. Średnio 40 ustaw, dekretów i rozporządzeń miesięcznie regulowało sprawy wewnętrzne państwa. Nieustannie wprowadzane były innowacje. Reorganizowano już zmienione struktury. Nowy władca walczył z nadużyciami w administracji. Do zbuntowanych regionów wysyłał zaufanych i wiernych sobie dygnitarzy. Rozbudował aparat policji. Policyjna inwigilacja stała się wszechobecna[19]. Wielką miłością Pawła była armia.
Dokonał reorganizacji jej struktur. Bezwzględnie tępiono pijaństwo, rozpustę i grę w karty[20]. Żołnierzy dręczono i bito. W 1800 roku 88 osób otrzymało karę śmierci zamienioną na wychłostanie knutem, piętnowanie i zesłanie na ciężkie roboty[21]. W ramy wychowania wojskowego wkroczyła etyka "

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 12:53

Prawda, jaki on... podobny do naszego PiS pod wieloma, pozytywnymi względami, był?...

I dlatego to m.in. tu umieszczam, ten wątek.

Aby pokazać, iż nie zawsze diabeł taki czarny, jak go nam malują i wmawiają, że WSZYSTKO co z tamtej strony,to tylko czarne i nic białego. I dlatego wciąż walczyć jak ten Piłsudski nam z nim trzeba, pokój i miłość bliźniego za nic mając.

Mam nadzieje, że się o tym fakcie historycznym, Młodzi, uczycie na lekcjach historii, jako przysługującym się do utrwalenia naszych dobrosąsiedzkich stosunków, a co za tym dalej idzie - Pokoju, że bać się nikogo stamtąd nie musimy.
Choć jedni by bardzo chcieli, tak mają poukładane w głowie.

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 13:06

No dobrze, to odpowiedzcie mi, proszę, w której pszczyńskiej szkole na lekcji historii można się dowiedzieć o tym?

No o tym?

"Ten car mógłby nie dopuścić do rozbiorów. Dlaczego Paweł I miał słabość do Polaków?

/.../ Paweł I ponoć bardzo lubił Polaków.

Następca imperatorowej rozgłaszał, że jest naturalnym synem polskiego króla...Stanisława Poniatowskiego.../Ten się wypierał tego.
Niezależnie od tego, obu panów łączyły bliskie, przyjazne stosunki. Kiedy w 1798 roku w Petersburgu Poniatowski zszedł z tego świata, Paweł, car z dwuletnim stażem na tronie, żegnał go z największymi honorami.

Dość wspomnieć o trwającej prawie miesiąc żałobie, codziennych nabożeństwach za duszę zmarłego, a także wystawieniu przy jego trumnie warty honorowej. Zwłoki byłego polskiego króla (który po abdykacji zamieszkał w petersburskim Pałacu Marmurowym, oddanym na jego użytek przez Pawła I) ubrano w mundur polskiej gwardii narodowej. Na głowę włożono koronę, którą ufundował sam nowy rosyjski władca.
Stanisław August Poniatowski - Paweł I uważał go za ojca i żegnał z królewskimi honorami.

W czasie iście królewskiego pogrzebu ulicami miasta szedł długi kondukt żałobny - wokoło tysiące żołnierzy, a na czele przemarszu nie kto inny, jak car. Jechał konno, trzymając w ręku opuszczoną szpadę. Nasz ostatni "polski" król spoczął w podziemiach katolickiego kościoła św. Katarzyny.

Jeszcze za życia Stanisława Augusta, Paweł I okazał w stosunku do Polaków dobrą wolę.

Zaraz po objęciu rządów ułaskawił Naczelnika antyrosyjskiego powstania z 1794 roku - Tadeusza Kościuszkę, który pod Maciejowicami dostał się do niewoli. Polski dowódca, uprzednio więziony w twierdzy petersburskiej, uznał władzę nowego cara. Ten nie tylko obdarował go swobodą działania, ale i sowitym uposażeniem. Dzięki tysiącom rubli Kościuszko mógł po raz drugi w życiu zobaczyć Amerykę.

Syn Katarzyny II uwolnił też ok. 20 tys. polskich żołnierzy, którzy jeszcze niedawno bili się za wolność z Rosjanami. Z więzień wyszli też polscy przywódcy, jak chociażby gen. Tomasz Wawrzecki, a także charyzmatyczny szewc Jan Kiliński i poeta Julian Ursyn Niemcewicz.

To jednak nie ostatni powód, aby Pawła I uważać za sprzyjającego Polakom władcę.
Marszałkowi Ignacemu Potockiemu, który także zawdzięczał carowi wolność, car miał powiedzieć, że nigdy nie należał do zwolenników rozbiorów. Nigdy nie dowiemy się, co by zrobił, gdyby rządził w okresie, gdy Polska stopniowo znikała z mapy świata.
ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 13:07

...I dalej stamtąd:
Ośwaidacznie cara Rosjii:

" Car Paweł I

"Zawsze byłem przeciwny podziałowi Polski, był to krok równie gorszący jak niepolityczny, lecz stało się już. Zezwoliłyżby Austria i Prusy na przywrócenie Polski? Mamże ja sam część moją oddać, ich wzmocnić, a siebie osłabić? Mamże wojnę toczyć, by ich do tego przymusić? Ach, nadto państwo moje toczyło już wojen, czas nam jest wytchnąć. Trzeba więc, byście się poddali konieczności i żyli spokojnie.
Paweł Jasienica, "Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje agonii"


ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 13:17

I co, uczą Was tego? Jak tak kochają prawdę /tylko te swoją znowu?/ i historię, to powinni. A nie jak te komuchy przebrzydłe, fuj! - ukrywają ją pod przed Wami?

Będziecie mieć odwagę /dziś? A po co aż odwagę, w tej pełnej demokracji?/ , aby mi tu odpowiedzieć na to pytanie, czy strach Was obleci, jak za komuny, dyktatury jakiej?/, no, czy Ws uczą o tej historycznej anegdocie?
Może by to choć trochę zmieniło /czytaj: poprawiło/ nastawienie i mniemanie o wschodnim sąsiedzie i tym o-czernianym narodzie?
A stad już niedaleko nam by do pojednania i pokoju, który obecnie aż drży w posadach, tak mi się wydaje, po tej "flance wschodniej"...
A budować ten swój gmach przyszłości musicie nie na piasku, a na mocnych fundamentach skały - pokoju.


ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 13:38

Tak na podsumowanie i niejako na dowód, iżem ni rubelka za ten wątek od nikogo nie wziął, jak bum bum - powtórzę raz jeszcze to, co tak bardzo upodabnia go do dzisiejszego PiSu naszego, a czym zasługę sobie zaskarbię niewątpliwie, machnięciem rei wyrażoną, przez tzw. służby podejrzliwe:


Pozostałe 3 dni mieli poświęcać na pracę na własnej ziemi, zaś..-


niedziela miała być wolna od pracy[18]."/!!!!/

Prawda, jaki on podobny?

Ja się cieszę z tego podobieństwa, nie wiem jak Wy.

Ludzkim trzeba być. I tyle.

Ludzkim, znaczy przyzwoitym.

Mówił o tym wczoraj akurat wice minister sprawiedliwości Patryk Jaki, w wywiadzie udzielonym TV Republika, gdy tłumaczył kroki rządu PiS wobec resortu sprawiedliwości w kontekście wielu przekrętów i nadużyć, oraz zaniechań z tej strony, za POprzednich rządów, na czym ucierpieli niewinni obywatele, nieraz kończąc samobójstwem nawet, gdyż państwo okazało się... "kupą, kamieni", jak mniej więcej wyraził się o nim były minister sprawiedliwości - Sienkiewicz.
Dopiero PiS, niczym ten ruski car Paweł I przywraca obywatelom wiarę w jego siłę i sprawiedliwość, nadając mu ludzka twarz, jak to juz komuchy też chcieli.../no co, może nie?/.ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 14:06

A to, to już normalka, zawsze tak było, iże;

"Słowicze dźwięki i wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary", jako rzecze nam wielki poeta.


"Najważniejszym posunięciem w sprawach gospodarki wewnętrznej było wydanie przez Pawła I manifestu, ograniczającego pracę pańszczyźnianą chłopów na rzecz właścicieli ziemskich,... czym zraził do siebie szlachtę i...


.... duchowieństwo."

Tacy duchowni wszędzie są, co im pro obywatelskie i wolnościowe ustawy nie pasują, za to milczą, kiedy wydłuża się wiek emerytalny, w tym przede wszystkim przepracowanym kobietom, bo aż o lat siedem, no i gdzie wtedy byli, ci duchowni i Kościół, tak jak dziś są, gdy nawołują oni do zmiany ustaw państwowych, w innej, acz też wolnościowej dziedzinie kobiet i obywateli?
To od czego jest ta spowiedź jak nie od rozgrzeszania lub nie sumień ludzkich?
- Miast napuszczania jednych na drugich, nazywając ich "mordercami nienarodzonych płodów", a de facto, jak nauka twierdzi - nieunerwionych jeszcze płodów, bez krzty świadomości, według nich, a kto może coś lepiej wiedzieć niż niezależna medycyna?/

Tak, duchowieństwo "zrażone było...", gdy car dawał ludziom pewne wytchnienie. Jak dziś, też by tak było? Jeśli duchowny nawołuje swych wiernych do parcia na zmianę ustaw wolnościowych?

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 15:28

...Ja cię...allle to poszłoo!!

Nie no, spoko: na deser musi coś być...


Każdy sobie rzepkę /historię/skrobie...

Alle to poszło, jak bym jaki Jaki mądry bardzo
lub Wszelaki Nijaki głupi i obłąkany był...
"O wszystkim i o niczym, byle pisać",
by ten interlokutor głowę mi zmył...
Nie mogę za często do tej obory wchodzić,
bo takie samo bydło potem ze mnie wychodzi,
jak to odwiedzane: konie, osły i świnie
wieprze, barany i koguty, rozumiecie Młodzi?

Coś na mnie napiera, coś mnie pcha:
Co kto chce ode mnie>
Prawda, czy kłamstwo?
zamierza wyrazić się przeze mnie?
Lecz dlaczego kto co chce?
Ja sobie tylko czytam i się dowiaduję;
zbliża się granica, poza którą kres?
Więc ja to temu w klawisze wystukuję?

Jakiś mus, czegoś nam potrzeba,
by uratować nasz kraj?
A może i świat cały od zguby?
Boże, odpowiedź mi daj...
Co powiadasz? Że - "lekarzu"?
Ok, też od Boga może on być,
jak WSZYSTKO, co JEST;
i co nie jest, a chce się lepiej żyć...

A na to trzeba nam zasłużyć:
życiem: w Prawdzie, Dobru i Pięknie,,.
dlatego mam pisać o tym -
aż zło od kłamstw nam pęknie?
Nabrzmiewa ono, nabrzmiewa,
jak ta ropucha się nadyma,
aż nie nadepnie jej słoń, prawda,
wtedy rewolucja, wtedy zadyma...

A po niej trwa nowa "prawda",
i nowe kłamstwo otwiera podwoje,
historycy piszą nową historię,
oni znów uznają prawdy tylko SWOJE...
I tak bez końca się toczy,
ta walka starego o kształt nowy,
jak tego nowego ze starym;
koń ze śmiechu pogubił podkowy...

To możem jednak nie taki obłąkany,
jak by chcieli oni, a kto? A winni...
A czemu oni winni, ci oni?
A tego, że jeden z drugim nas kmini...
A kmini, to znaczy kłamie,
my jak te barany idziemy na rzeź.
Jest jakie wyjście? Tak, olać rzeźnika!!
Niech znika; powiedzmy mu: rzeźnik, a weź!

Swój rozum mamy
nie potrzebujemy twej rzezi
prawdy naszej o tym jak jest
jak było; twoja prawda nas mier-zi,
za każdym razem jest ona "jedyna"
i najprawdziwsza i surowa,
acz tak samo jak te byłe -
nieuczciwa, że boli głowa.


ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 16:29

Moja uwaga skierowana jest na wschód, bo stamtąd mamy gaz i ropę, dzięki czemu możemy jeść i myć się, w miastach przede wszystkim, no i jeździć.
Zachodu nie ma się co czepiać obecnie, ponieważ jest tak samo z nim niedobrze, ma o nas jak najgorsze zdanie, a pieniądze stamtąd dostajemy, no i sporo tam naszych zatrudnionych, nie ma co pogarszać sprawy.
A przede wszystkim nie wymierza w nas rakiet uzbrojonych w atom, gdyż mu szabelką przed nosem, jak temu wschodniemu niedźwiadkowi, nie wymachujemy. No, ostatni trochę tam kijaszkiem co nieco, z tymi reparacjami, ale dadzą radę.

chyba jednak takiego jak ten car Paweł nie mieli, co by nas za rozbiory żałował, ale nawet i przepraszał, a nawet uwolnił tysiące Polaków ze swych łagrów. Zachodni sojusznik nas raczej burzył, mordował i spalał, to się wie, ale nie ma co im tego wypominać, bo się jeszcze zdenerwują, a tego byśmy nie chcieli, prawda że nie? I lepiej temu niedźwiadkowi wypominać stare grzechy, bo on o wiele cierpliwszy jest i sankcji wobec nas nie stosuje, jako my wobec niego, albo i wobec nas ten kochany Zachód tez by chciał, bo się mu nasze reformy nie podobają, jak by to o kobiece chodziło, hy hy hy.
I takie to sprawy są, w tej rozrywkowej polityce; koń już podkowy stracił, nie chcę żeby mi jeszcze kogut zaczął rżeć.

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 18:31

A byłbym zapomniał: to wcale nie ja pierwszy na ten pomysł wpadłem, aby tu sławić cara Rosji. Uczyniła to TVP, nadając na jednym z kanałów /bodaj to TVP3 był/ film na ten temat. Narratorem był gadający po angierlsku /amerykańsku?/ profesor historii, amerykankiej uczelni.

Wiele było na tym filmie pozytywów wypowiedzianych przez niego pod adresem obydwu postaci: generała Tadeusza Kościuszki oraz cara PawłaI, i co mu zrobią? Wydalą z Polski? /Jak do nas przyjedzie.../
To jest ta historia taka, niewygodna zapewne, komuś, by o niej DZIŚ mówić, a cóż dopiero nauczać/?/

Nie wiem.
Ale się dowiem, Halincia.

ton

Niedaleko

Postów: 14780

Data: 13.10.2017; 18:50

/Uwaga: błąd: w poście z godz. 13,38 zamiast o robieniu porządków przez PiS w wymiarze sprawiedliwości - napisałem błędnie, że w resorcie./

Nowi klubowicze

Dwww

Pszczyna
w klubie od: 2018.12.17

9871

Wisła Mała
w klubie od: 2018.12.13

Dasgh

Jankowice
w klubie od: 2018.12.09

Miki18

Pszczyna
w klubie od: 2018.12.09

Pluto18

Rudołtowice
w klubie od: 2018.12.09

Jaszczek

Łąka
w klubie od: 2018.12.09

jaro123

Pszczyna
w klubie od: 2018.12.09

tomo4

Kobiór
w klubie od: 2018.12.09

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 14780

pless1

Pszczyna
postów: 9733

leo68

Pszczyna
postów: 7555

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 6869

jasmin7

Pszczyna
postów: 5666

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2871

Najaktywniejsi - komentarze

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 2051

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 2025

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1444

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 1415

mnb

Pszczyna
komentarzy: 922

Gocha

pszczyna
komentarzy: 834

Buziak

sps
komentarzy: 717