Wyszukiwarka

Tematy forum

Klub pless.pl

Forum

Temat: Społeczeństwo obywatelskie

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 11:57

Wiele się dzieje ostatnimi czasy w naszym kraju na niwie przejawiania się tzw. społeczeństwa obywatelskiego, które ma dawać dodatkowy impuls rządzącym do pooprawiania naszego bytu, pomyślności, oraz ogólnie wzmacniania naszego państwa, co jest sednem istnienia tejże kategorii społecznej.

Rodzi się bowiem pytanie, wątpliwość nawet, czy zawsze te nasze inicjatywy oddolne, samoorganizowanie się, wychodzą nam i państwu naszemu na zdrowie, albowiem kierunki tejże oddolnej działalności i inicjatywy naszej bywają czasem na tyle rożne, iż są przeciwstawne nie tylko sobie, lecz i państwu czasem, w znaczeniu rządu, który go reprezentuje, a który wyłoniony przeciez został w demokratycznych, a wiec wiekszoscuiowych wyborach powszechnych.

Warto zatem przypomnieć ogólne zasady, jakimi się kierowali twórcy tegoż pojęcia, terminu: społeczeństwo obywatelskie. Znajdziemy je w sieci, zadanie mamy więc ułatwione.

A po co?
A po to, abyśmy jak najrzadziej lub wcale nie stawali naprzeciw siebie jako wrogowie, a przeciwnicy raczej, czego jak się wydaje - kulturalnie i z klasa nie potrafimy, czego co rusz dajemy dowód w postaci wzajemnego chamstwa, nienawiści, jakbyśmy to byli członkami/obywatelami nie tego państwa, tej jednej wspólnoty kulturowej, a więcej jako wrogowie przywleczeni tu z jakichś obcych landów lub z kosmosu nawet, mając wojowniczego Marsa na myśli.

By zatem uczyć się wzajem zapobiegania temu - zbliżajacego nas wprost ku wojnie domowej zjawisku nienawiści - trzeba nam sięgać po wszystkie środki, by jej zapobiec, jako że tak na Ukrainie, jak i W Syrii - nowoczesnych wszak państwach - o tym jakby zapomniano i nie zastosowano tychże zaradczych środków - uświadamiania sobie wzajem - ku czemu prowadzi ta nienawiść i bunt, wbrew przecież demokratycznym wyborom, co jakiś czas, jak to w tych nieszczęśliwych obecnie /a nie przedtem!/ państwach bywało, gdzie ci niecierpliwcy i raptusy je przekreślili, przedkładając nad nie swoje krótkowzroczne racje i cele.

Niestety - my, Polska, a ściślej - nasi politycy rządzący - poparli ich za każdym razem i co z tego wyszło - widzimy teraz tych nieszczęśników, jak milionami do nas przybywają lub chcą przybyć, gdyż sprawiedliwy los lubi brać odwet również na takich co popierają buntowniczość, a nie demokratyczne - czyli wspólnie ustanowione zasady funkcjonowania państwa, a które zmieniać można również w demokratyczny sposób, np. w referendach, zastępujących jakby powszechne terminowe wybory.

PS: To znowu kieruje do Bzy Pola Morfogenetycznego z tej małej naszej miejscowości Pszczyny, która dzięki temu zajaśnieje Tam /no, może być u Boga.../jako wielka gwiazda nowej wzajemnej, oddolnej, czyli jednak obywatelskiej - ewangelizacji, ku pokojowi.

/Takie to bzdury na dzisiejszy dzień macie tu od ton'a, starszego oborowego, abyście się w tę kanikułę nie nudzili za bardzo, czyli na fest./ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:04

Dla niezorientowanych poprawiam od razu tego chochlika powyżej: "...kieruję do Bazy Pola Morfogenetycznego" (a nie Bzy; wiosna już dawno minęła przecież... :)


ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:06

No to mamy takież m.in. definicje też terminu:


"Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:07


"Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych. Niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:08"Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:10


"Punktem wyjścia do wszelkich rozważań o społeczeństwie obywatelskim jest samorealizujący się człowiek, autonomiczny, akceptujący, a także szukający aprobaty u innych. Bierze on udział w działalności ekonomicznej, kulturalnej, domowej, stowarzyszeniowej i każdej innej, która rodzi się i rozwija w społecznościach lokalnych. Te z kolei są źródłem tego rodzaju inicjatyw, nie ograniczanych naciskami władzy o charakterze państwowym. Odwrotnie jest, gdy państwo nie stwarza ram prawnych dla tego rodzaju działalności."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:12

"Termin „społeczeństwo” – oznaczający organizację zbiorowości ludzkiej i jej działań – niejednokrotnie uzupełniany bywa najróżniejszymi dodatkowymi określeniami. Czasem mają one charakter neutralny, częściej jednak są to określenia wartościujące.


Termin „społeczeństwo obywatelskie” został wprowadzony do języka polskiego w 1949 roku do jednego z tłumaczeń Marksa przez komunistyczny aparat propagandowy. Popularność termin zdobył w 1989 roku, gdy został użyty przez komunistów w celu stłumienia żądań o pełnoprawne i pluralistyczne społeczeństwo polityczne oraz legitymizacji neoliberalnej transformacji. Wbrew potocznym opiniom termin „społeczeństwo obywatelskie” nie był znany antykomunistycznej opozycji. Za czasów pierwszej „Solidarności” nie znano i nie stosowano tego terminu, wypracowując w zamian koncepcję „samorządnej Rzeczpospolitej”.
Paweł Załęski rozwija teorię restrukturyzacji systemów opiekuńczych, w myśl której społeczeństwo obywatelskie to neoliberalna ideologia legitymizująca demontaż państwa opiekuńczego na rzecz rozwoju trzeciego sektora, a nie element procesów demokratyzacji."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:13


"Wraz z rozpowszechnianiem się tego poglądu powraca zainteresowanie inicjatywami społecznymi, które sytuowały się dotąd na marginesie dyskusji nad społeczeństwem obywatelskim, choć mają w Polsce długą i bogatą tradycję. Powraca zainteresowanie działaniami zbiorowymi lub instytucjami, które łączą cele społeczne z funkcjami ekonomicznymi i/lub politycznymi (takimi jak organizacje samorządu gospodarczego, przedsięwzięcia ekonomii społecznej, samorządy lokalne)."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:14


"Szereg zjawisk wskazuje na rosnący * opór społeczeństwa * wobec radykalnych zmian systemowych. Wynika to z tego, że zmiany ekonomiczne zaszły tak daleko, iż bezpośrednio zagroziły interesom dużych i zdolnych do mobilizacji kategorii społecznych. Należy więc przyjąć, iż w warunkach Polski budowanie społeczeństwa obywatelskiego będzie trudne i długotrwałe.

Preferencje społeczne, co do przyszłego kształtu tego społeczeństwa najprawdopodobniej lokują się bliżej tego, co osiągnięto w Europie Zachodniej pod wpływem rządów socjaldemokratycznych, niż tego, co głoszą ideologowie liberalnego kapitalizmu."

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:24

Jak to widzimy po ostatnich oddolnych wystąpieniach naszych niektórych obywateli - nie zawsze wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom owej większości, która za pośrednictwem swego rządu wciela w życie obiecane wyborcom swe programy naprawcze państwa, a zwłaszcza uczynienie z niego na powrót państwa nie tylko "teoretycznego", a faktycznego - działającego w sposób korzystny dla wszystkich obywateli, a nie jedynie wybranych grup, nie zawsze przy tym zgodnych z prawem lub uczciwie realizujących to prawo, a także w zakresie repolonizacji jego/naszego majątku narodowego, utraconego ongiś przez źle, nonszalancko, czy wręcz sabotażowo prowadzoną transformację ustrojowa naszego państwa.


ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:28

Słowem:
Siała baba mak, nie widziała jak...


Teraz już wie.
Bo dziadek wiedział
i jej powiedział,
że to było TAK!

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 12:58

To wszystko także i po to, aby co bardziej społecznym i patriotycznie nastawionym obywatelom unaocznić - jak bardzo niebezpieczne bywa, na szczęście coraz mniej przy rządach PiS, takie oddolne udzielanie się celem naprawiania tegoż teoretycznego dotąd państwa.

A wiemy to po ilości...dziwnych samobójstw takich osób/ obywateli, którym zachciało się zastępować odpowiednie, powołane do tego, organa państwa.

Powołane, acz nie zawsze wypełniające rzetelnie i uczciwie, a zwłaszcza propaństwowo swoje służbowe powinności.

Cierpią /cierpieli/ na tym i zwykli szarzy obywatele i autorytet państwa jest podważany, nie szanowany, co wyraża się potem, jak niedawno, w jakichś oddolnych właśnie akcjach i hasłach nawołujących do totalnego nieposłuszeństwa wobec niego, jak np.niepłacenia podatków itd.

Tak się zazwyczaj dzieje, gdy rządzący i stojący za nimi politycy więcej przypominają /są?!/... mafią, korporacją, kastą sama dla siebie, a nie dla ogółu obywateli, czyli społeczeństwa.

W efekcie dochodzi do tego, iż to społeczeństwo w sporej części jest tak zmanipulowane przez ich propagandę, że sami zagubieni w tym co prawdziwe i zdrowe, a nie przestępcze - biorą o zgrozo stronę ich gnębicieli, jak to było np. z wydłużeniem im przez rządzące PO/PSL wieku emerytalnego, czy cicha zgoda na oszukiwanie państwa w niepłaceniu VAT-tu, demoralizację - nieetyczne zachowania wielu prokuratorów i sędziów itd., a w zw. z tym koniecznością uzdrowienia i tegoż działu państwa /tzw. trzeciej nogi/.

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 13:11

Tak, ze żywię cichą nadzieję na to, iż pod rządami PiS i jego lidera - owe dziwne samobójstwa tychże naszych przedstawicieli polskiego "społeczeństwa oraz państwa obywatelskiego" - zostaną jednak wyświetlone, a winni ukarani.

I temu tez ma służyć ten watek, aby tak się stało.

Mam nadzieję, że odważni dziś i wielcy patrioci- politycy PiS, przy wsparciu CAŁEGO społeczeństwa obywatelskiego dadzą radę.
Będzie to także służyć członkom jej/ich tzw, totalnej opozycji, tj, PO, Nowoczesnej, KOD itd., która nie wie tak naprawdę jak bardzo sobie tym swoim zagubieniem Prawdy o dzisiejszej Polsce szkodzi.
Tak samo zresztą, i to też trzeba tu powiedzieć, jak nie wie PiS - jak bardzo naraża nasz kraj szukając na siłę wroga na wschodzie, w Rosji widząc stale jedynie wroga, a nie partnera gospodarczego, a nawet politycznego, co nam bokiem wychodzi, a może i ina częścią ciała tez jeszcze wyjść na złe. Ten fakt tez jeszcze czeka na opamiętanie ze strony PiS, a wtedy już całkiem tu będzie jak w prawdziwym Raju.

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 06.08.2017; 14:27

Siały baby mak...

Siały baby mak,
/wraz z dziadkiem Piotrem,
Petrem zwanym wszak/,
a nie wiedziały jak...

Gdyby wiedziały,
wcale by nie siały;
maku w Polsce uprawiania
zakaz bowiem miały...

Dziadek Petru wiedział,
lecz by wyszło znów na wspak
Kasi i Kamili nie POwiedział,
no to wyszło właśnie tak...

Teraz baby z dziadkiem Piotrem,
znaczy Nowoczesnym Petrem
/lecz do zadku z myśleniem,
a nawet z jego starym swetrem/ -

wymyślają herezyje,
jak by tu swoim lisim sprytem
że im głowy tu zmyję -
zrobić interes, zwany też korytem...

A to że rządzący sami jakby na maku,
i idą od nich na kraj reżimowe swądy,
wykańczają nam demokrację, drogi rodaku;
i takoż wykańczają trybunał i sądy...

Larum za granica nawet czynią
Kasia, Kamila i Petru swetru;
wraz z PO tak sobie schetynią
byle w żagle nabrać wiatru

i popłynąć swoją łajbą dziurawą,
dobierając na pokład naiwnych -
tak samo z makówką pustawą,
demokratycznemu rządowi przeciwnych.

demokratycznie wybrany rząd,
czyżby to przez ten mak -
miałby być obalony?!
Mędrzec wie, że...raczej tak...

Oni wszyscy, jak jeden POlityk,
i z PiSu także, od czego te swądy
tak samo obalali, stad ten mój wytyk,
demokratycznie wybrane rządy....

Czy to Ukraina, czy Serbia śniada,
kraje obce nam, acz nowoczesne,
i demokratyczne, tak uczciwy gada,
jednako ich działania były tam przedwczesne....

I teraz trzeba płacić, choć nie chcą,
za tę swą kar/m/ę kąkolem posianą
w demokratyczną glebę, acz obcą,
tu, u nas, makiem obsianą...

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 07:16

Nie Serbia, a Syria śniada, miało być..., ośle jeden! /On mi to dyktował/.

Tak długo wisi tu ten błąd i nikt tego nie poprawił, najlepiej to świadczy o tym, iż nikt moich wypocin jednak nie czyta i że są one jak najbardziej państwu nieszkodliwe;
wiem o tym i dlatego, aby jednak z tego coś pożytecznego się zrodziło - wysyłam to do owej mitycznej/?/ Bazy Pola Morfogenetycznego kraju /Bazinga!/.

Jak się bawić, to na całego.


ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 07:28

...Czekajcie, czekajcie, bo znów drugi osioł też ma coś do powiedzenia...

Aha, że niby jak u obcego trzeba bunt przeciwko legalnej władzy poprzeć, to jest OK, ale jak u siebie on jest przeciwko sobie, to O jej!! - larum wielkie, krzywda i lewacka rewolta się dzieje!!

Oj, Kuba, Kuba...

Kiedy ty zmądrzejesz, głupcze niemoralny!
Przyjdzie ci za wszystko odpowiedzieć, nie dziw się zatem, że dzieją się czasem rzeczy na pozór absurdalne: tak ciężko dla ludu pracujesz, a tu g... z tego wychodzi - nikt tego nie docenia, mało - zmieść cie chce ze sceny!!!

No, ale tak się zawsze kończy postępowanie nieetyczne; coś gdzieś się sknoci, niby daleko, a jednak tak blisko się potem od niewdzięczników kopa dostaje. Ale to wcale nie od nich, a - od twojej, Kuba - kar/m/y! Od tego, coś naskrobał swoim nierozważnym i bezrefleksyjnym, a przy tym niesprawiedliwym działaniem, popierając coś, co Los/Bóg inaczej widzi, ocenia, wszyscy należą do Niego, nie tylko twoi - "swoi"
Bazinga!
ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 07:30


Jesteś, Kuba, taki podobny do mnie...ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 09:14

Jak jedna Rodzina...

Wszyscy są dziećmi Jego,
nad wszystkimi Jego ręka,
opiekuńcza, a czasem karząca,
stąd radość, a czasem udręka...

Nad wszystkimi deszcz pada,
i słońce nad nami świeci,
czasem mocniej, czasem słabiej,
sprawiedliwy On jest dla swych dzieci...

Każdy dostaje tyle na ile zasłużył,
boska waga dokładnie odmierza
ciężar naszych przewin,i zasług,
wszystko ku równowadze zmierza...

By Kosmos mógł istnieć nadal -
Jego wspaniałe dzieło
i pomocników Jego,
stąd to się wzięło....

I każdy nim może zostać,
I Ty, i ona i tamten,
byle nie być destruktorem,
a tworzyć z Bogiem tandem...

Nie wpychać zatem palców
w nie swoje, a cudze wyskoki,
każdy sam musi zdać sprawę
przed Nim, takie są boskie wyroki.

Wszystko u Niego dokładnie zważone,
żaden czyn nie jest bezpański,
nic nie umknie Jego uwadze,
taki jakby Komputer Niebiański...

Dlatego nie psuj Jego wyroków,
jak już postanowione i zawyrokowane,
nie darmo mówi się, że -
dobrymi chęciami piekło wybrukowane...

Owszem, bronić się i ratować możesz,
jednakże daremny to trud,
gdy TAM decyzja już zapadła,
poczujesz tylko boski ziąb i chłód...

Gdy tragedie na Cię spadną,
nieszczęścia i dramaty,
los nie oszczędzi ciebie,
dostaniesz od niego baty..

Lub przeciwnie -
gdy zasług masz wiele w Prawdzie,
czyli sprawiedliwym, bezstronnym osądzie,
ono tchnieniem Miłości jest wprawdzie,

dlatego szczęście cię spotka
i pomyślność wszelka,
nawet wysiłku w to wkładać nie będziesz,
a radość twoja będzie wielka...

Tak mielą młyny sprawiedliwości bożej,
jakie ziarno otrzymują i do nich wejdzie;
jeśli to od chwastów, złego, pochodzi -
dobrej maki i szczęścia z tego nie będzie...

A jeśli ze zdrowego zboża
uczynków i intencji pełnych miłości,
myśli nieegotycznych i sympatii,
spodziewaj się samej szczęśliwości.

Nie będą wtedy musieć stawiać
pomników martyrologii ci, co przeżyli,
czynią to ci, co się Bogu buntują i Jego wyrokom,
pokazując światu, jak bardzo kiedyś zgrzeszyli.

A to "kiedyś", to nie tylko przeszłość...
I z przyszłości dusze tu są, powiem Wam...,
Dla Boga, to żadna trudność umieścić
na płycie Życia - igłę/duszę - tu i tam...

Pilnuj zatem końca własnego nosa,
a nie pociągaj za cudzy,
jeśli już, to tylko żartobliwie,
a nie, jakby to byli twoi pogardzani słudzy.

Zburz tedy te wszelkie pomniki
twej/waszej niechwały i złości u Boga,
one cię/was jedynie kompromitują, pokazując,
jak bardzo błądziłeś, stąd ta kara sroga...

Zapamiętaj: wszyscyśmy Jego dziećmi,,
nad wszystkimi Jego ręka,
opiekuńcza lub czasem sroga,
stąd nasza radość, albo udręka...

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 09:17

/Z cyklu: "Trzy po trzy...", zapomniałem dodać./

Igor

cz-dz

Postów: 292

Data: 08.08.2017; 14:22

Odpowiadam na te wynurzenia:)
Quis et deus?

ton

Niedaleko

Postów: 14450

Data: 08.08.2017; 21:20

Alles, /niem./,

stąd? - Allah,

Pan itd.


yellow

Psary

Postów: 157

Data: 27.09.2017; 17:18

klituś-bajduś

Nowi klubowicze

nmbdwcppp

aaa
w klubie od: 2018.07.18

GUClO

Pszczyna
w klubie od: 2018.07.17

Stilelibero

Holandia
w klubie od: 2018.07.17

dawid_2875

Wisła
w klubie od: 2018.07.13

Klaudekk1920

Łąka
w klubie od: 2018.07.13

Pawlikus

Jankowice
w klubie od: 2018.07.11

BlackTiger223

Poznań
w klubie od: 2018.07.10

Siaba

Pszczyna
w klubie od: 2018.07.06

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 14450

pless1

Pszczyna
postów: 9614

leo68

Pszczyna
postów: 7551

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 6826

jasmin7

Pszczyna
postów: 5616

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2871

Najaktywniejsi - komentarze

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 1983

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 1929

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1414

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 1306

mnb

Pszczyna
komentarzy: 898

Gocha

pszczyna
komentarzy: 786

andy633

Poręba
komentarzy: 708